2022-11-29

Öğrencimizi Tebrik Ediyoruz.... 

Enstitümüz Zootekni Anabilim Dalı doktora öğrencisi Berrin OKUYUCU’nun danışmanı Prof. Dr. Mehmet Levent ÖZDÜVEN ve II. Danışmanı Prof. Dr. Emel ÖZKAN ÜNAL ile yaptığı, "Farklı İnokulant İlave Edilmiş Olan Sorgum Silajlarında Fermantasyon Özelliklerini Etkileyen Laktik Asit Bakterileri ve Mayaların DNA Dizi Analizi Tekniği ile Genetik Karakterizasyonu" başlıklı projesi TÜBİTAK ARDEB 1002- Hızlı Destek Programı kapsamında yürütücü olarak desteklenmeye hak kazanmıştır.

Proje kapsamında Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Levent ÖZDÜVEN ve Prof. Dr. Emel ÖZKAN ÜNAL, Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay GÜMÜŞ, Araş. Gör. Deniz Damla ALTAN KAMER ve Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Raziye IŞIK araştırmacı olarak görev alacaklardır. Öğretim elemanlarımızı ve öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.