2023-01-16

AF Kanun Kapsamında Kabul Edilen Öğrenci Listesi 

Enstitümüz bünyesindeki lisansüstü programlardan ilişiği kesilerek 05.07.2022 tarih ve 31887
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7417 sayılı kanunun 35. Maddesi ile Yükseköğretim
Kanununa eklenen Geçici 83. madde gereğince, af kanunundan yararlanmak üzere 15
Eylül 2022 - 7 Kasım 2022 tarihleri arasında başvuran ve Enstitü Yönetim Kurulu
kararları ile 2022-2023 Bahar yarıyılı itibari ile öğrenciliğe kabul edilen öğrencilerin listesi için tıklayınız.