Dijital Ortamda Online Yapılacak Lisansüstü Sınavlar-Toplantılar

  • Dijital ortamda yapılacak sınavlar: Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı, Doktora Tez Savunma Sınavı, Doktora Tez Önerisi Savunma Sınavı
  • Toplantılar: Doktora Tez İzleme Komitesi
  • Öğrenci de dahil olmak üzere tüm katılımcıların online katılımı sağlanmalıdır.