Fen Bilimleri Enstitüsü

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Endüstrinin her alanında başarı; bilgi, insan gücü, malzeme, sermaye ve diğer üretim faktörlerinin etkin biçimde koordine edilmesi ile elde edilebilmektedir.

Üretim ile ilgili faaliyet alanlarında ortaya çıkan problemlerin optimal çözümlerini araştırmak, karar değişkenleri arasındaki ilişkileri incelemek ve sonuçları doğru analiz etmek, işletmelerin değişime ayak uydurabilmesi ve rekabet edebilmesi için önemlidir.

Endüstri mühendislerinin görev ve sorumlulukları kapsamında çözümler geliştirme, sistem analizi, sistem tasarımı ve karar verme konularında analitik araçları kullanabilen yetkinlikte olmaları beklenmektedir.

Endüstri Mühendisliği alanındaki yaklaşımların, ilkelerin, modellerin ve tekniklerin birbiri ile ilişkili ve uyumlu bir bütünlük içerisinde yüksek lisans seviyesinde öğrenilmesi, tüm mühendisler için imalat ve hizmet işletmelerinde açığı saptanan bilgi ve beceriler kazandıracaktır.

Üniversitemiz bünyesindeki endüstri mühendisliği yüksek lisans programı dersleri ve uygulama alanları; üretim, kalite, proje, lojistik ve yönetim süreçlerini ve bağlantılı konuları kapsamakta olup uygulamada çok çeşitli gereksinimlere yanıt verebilecek niteliklere sahip, teorik ve pratik açıdan güçlü mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.​