2021-09-29

Enstitümüz ile ilişiği kesilen öğrenciler2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonunda yapılan inceleme sonucunda;

  1. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programında dört (4) yarıyılda en az yedi lisansüstü seçmeli dersini veya seminerini ya da zorunlu “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik” dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencilerden “TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin'' Madde 19-(1) a) ve (3) a) fıkraları uyarınca
  2. Tezli Yüksek Lisans programını azami sürede (6 yarıyıl) tamamlayamadığı için ‘’TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin'' Madde 19-(1b) uyarınca
  3. Bilimsel Hazırlık programında olup 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı derslerini başarıyla tamamlayamayanlardan ‘’TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin'' Madde 16 - (11) uyarınca
  4. Tez Çalışma Raporunun 2 (iki) defa  üst üste başarısız değerlendirilmesi nedeniyle  “TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin'' Madde 35- (8) uyarınca
  5. Türkçe Hazırlık Programında Başarısızlık nedeniyle “TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin'' Madde 47- (8) uyarınca

23/08/2021 tarih 31/16 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitümüz ile ilişiği kesilen öğrencilerin listeleri aşağıda sunulmuştur.

 

  1. Maddeye göre ilişiği kesilen öğrenci listesi için tıklayınız.
  2. Maddeye göre ilişiği kesilen öğrenci listesi için tıklayınız.
  3. Maddeye göre ilişiği kesilen öğrenci listesi için tıklayınız.
  4. Maddeye göre ilişiği kesilen öğrenci listesi için tıklayınız.
  5. Maddeye göre ilişiği kesilen öğrenci listesi için tıklayınız.