Fen Bilimleri Enstitüsü

 

 

Lisansüstü eğitimin amacı, farklı çalışma alanlarında ulusal ve uluslar arası düzeyde üstün nitelikli insan gücü yetiştirmek, bilim ve teknolojinin gelişimine katkıda bulunmak, bölge ve ülke kalkınmasına yönelik AR-GE çalışmalarına öncülük etmektir. Lisansüstü eğitim, üniversiteler bünyesindeki enstitüler ile yürütülmektedir. Enstitüler, disiplinler arası iletişimi ve eş güdümü sağlayarak, lisansüstü programlar açmak ve araştırmaların yürütülmesini sağlamakla sorumludur. Üniversitelerin bilimsel ve akademik seviyeleri Enstitülerin yapmış olduğu bilimsel çalışmalar ile ölçülmektedir.

 

Enstitü Müdürü

 

Fen Bilimleri Enstitüsü 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Namık Kemal Üniversitesi kuruluş kanununun Ek Madde 62(d) bendi uyarınca, Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur.

Yükseköğretim Genel Kurulunun 02.02.2007 tarihli onayı ile Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde bulunan 13 Anabilim dalının, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne aktarılmasıyla 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında faaliyetine başlamıştır.  

Üniversitemizin gelişimi ile birlikte; 2018-2019 Öğretim Yılı başlangıcı itibariyle 17 Doktora Programı, 21 Tezli Yüksek Lisans Programı ve 1 Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı olmak üzere toplam 38 lisansüstü program bulunmaktadır.

Bunlardan disiplinler arası olarak kurulan Çevre Bilimleri ve Teknolojileri Doktora Programına, Çevre Mühendisliği ve Kimya doktora programlarının açılması ile birlikte öğrenci alınmamasına karar verilmiş olup, mevcut öğrenciler öğrenimlerine devam etmektedir. Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı da henüz eğitim öğretim faaliyetine başlamamıştır.

Eylül 2018 itibariyle Yüksek Lisans programlarında 1399, doktora programlarında 220 olmak üzere toplam   1619 kayıtlı lisansüstü öğrencimiz bulunmaktadır.

 

 

Anabilim Dalı

Program

1

Bahçe Bitkileri

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

2

Bitki Koruma

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

3

Biyoloji

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

4

Biyosistem Mühendisliği

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

5

Çevre Mühendisliği

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

6

Gıda Mühendisliği

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

7

Makine Mühendisliği

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

8

Matematik

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

9

Peyzaj Mimarlığı

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

10

Tarım Ekonomisi

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

11

Tarla Bitkileri

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

12

Tekstil Mühendisliği

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

13

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

14

Zootekni

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

15

Kimya

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

16

Tarımsal Biyoteknoloji

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

17

Çevre Bilimleri ve Teknolojileri

----

Doktora

17

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Tezli Yüksek Lisans

----

19

Fizik

Tezli Yüksek Lisans

---

20

İnşaat Mühendisliği

Tezli Yüksek Lisans

----

21

Endüstri Mühendisliği

Tezli Yüksek Lisans

---

22

Bilgisayar Mühendisliği

Tezli Yüksek Lisans

---

23

Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme (uzaktan öğretim)

Tezsiz Yüksek Lisans

---

 

 

 

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

2018-2019 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

GENEL BİLGİ TABLOSU

 

 

Kontenjan

Başvuran

Başarılı olan

Kesin Kayıt Yaptıran

Tezli Yüksek Lisans

240

398

164 + 6 yedek

158

Doktora Programı

59

25

21

21

 

Yabancı Uyruklu

 

Kontenjan

Başvuran

Kabul edilen

Kesin Kayıt Yaptıran

Tezli Yüksek Lisans

52

58

28+4 yedek

20

Doktora Programı

24

3

2

1

 

Yatay Geçiş

 

Kontenjan

Başvuran

Kabul edilen

Kesin Kayıt Yaptıran

Tezli Yüksek Lisans

12

2

1

1

Doktora Programı

11

0

0

0

 

DOKTORA Programı

 

Anabilim Dalı

Başarılı olan

Kesin Kayıt yaptıran

Bitki Koruma (DK)

1

1

Biyoloji (DK)

2

2

Biyosistem Mühendisliği (DK)

5

5

Çevre Mühendisliği (DK)

2

2

Kimya (DK)

4

4

Tarım Ekonomisi (DK)

1

1

Tarla Bitkileri (DK)

3

3

Tekstil Mühendisliği (DK)

3

3

Toplam

21

21

 

YÜKSEK LİSANS Programı

Anabilim Dalı

Başarılı olan

Kesin Kayıt Yaptıran

Bahçe Bitkileri (YL)

7

7

Bilgisayar Mühendisliği (YL)

14

13

Bitki Koruma (YL)

14

13

Biyoloji (YL)

7

7

Biyosistem Mühendisliği (YL)

15

15

Çevre Mühendisliği (YL)

10

10

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (YL)

4

4

Fizik (YL)

6

6

Gıda Mühendisliği (YL)

15

15

İnşaat Mühendisliği (YL)

13

13

Kimya (YL)

8

8

Makine Mühendisliği (YL)

9

9

Matematik (YL)

2

2

Peyzaj Mimarlığı (YL)

3

1

Tarım Ekonomisi (YL)

6

5

Tarımsal Biyoteknoloji (YL)

5

5

Tarla Bitkileri (YL)

13

13

Tekstil Mühendisliği (YL)

8

8

Zootekni (YL)

5

4

TOPLAM

164

158