2021-04-27

Seminer Dersi ve Seminer Konuları 

DUYURU

Üniversitemiz Senatosunun kararı uyarınca pandemi nedeniyle uzaktan eğitim şeklinde uygulanan 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında a-senkron olarak yapılan Seminer dersi ile ilgili yapılan çalışmalar, ders notları, ders sunumları, soru ve ödevleri; word, video ya da pdf formatında sisteme yükleneceğinden sunumu yapılmayacaktır.

Ancak, Enstitümüz 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Takviminde de belirtildiği üzere,  Seminer dersi alan her öğrenci için Başarılı/Başarısız sonucunun 02 Temmuz 2021 tarihine kadar danışman tarafından otomasyona girilmesi 

ve

Danışman tarafından doldurulan “değerlendirme formu” ile “Seminerin” PDF dosyası olarak Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla 09 Temmuz 2021 tarihine kadar  Enstitüye gönderilmesi  gerekmektedir.

2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Seminer dersi alan öğrencilerin “Seminer Konuları” Anabilim Dalı itibariyle aşağıda sunulmuştur.

İlgililere duyurulur.

 

▲ Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı

▲ Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Bitki Koruma Anabilim Dalı

▲ Biyoloji Anabilim Dalı

▲ Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı

▲ Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

▲ Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

▲ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı

▲ Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı

▲ İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

 Kimya Anabilim Dalı

▲ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

Matematik Anabilim Dalı

▲ Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

▲ Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı

 Fizik Anabilim Dalı

▲ Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

▲ Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı

▲ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı

▲ Zootekni Anabilim Dalı