2020-08-31

Bitki Koruma Anabilim Dalında Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Dijital Ortamda Yapıldı.Tuğçe GÜÇLÜ’nün Prof. Dr. Nuray ÖZER danışmanlığında hazırlamış olduğu "Trichoderma harzianum'un Ayçiçeğinde Fide Gelişimine ve Tohum Kökenli Funguslara Etkisi” isimli yüksek lisans tez savunma sınavı 16 Temmuz 2020 tarihinde saat 14:30'da YÖK'ün COVİD-19 salgınındaki direktiflerine istinaden denetlenebilir ve kayıt altına alınabilir bir biçimde uzaktan erişim imkanıyla dijital ortamda yapılmıştır.

Yüksek lisans tez savunma sınavı, jüri üyeleri tarafından başarılı bulunmuştur.

Jüri Üyeleri:

1- Prof. Dr. Nuray ÖZER (Danışman, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Bitki Koruma)

2- Prof. Dr. Mehmet Erhan GÖRE (Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bitki Koruma)

3- Dr. Öğr. Üyesi Arzu COŞKUNTUNA (Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Bitki Koruma)