2021-04-14

Enstitümüz Enstitü Kurulu 2021 yılı ilk toplantısıEnstitümüz Enstitü Kurulu 2021 yılı ilk toplantısı, 05 Nisan 2021 tarihinde çevrimiçi gerçekleştirildi.

Toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı ve Enstitümüzden ilişiği kesilen öğrencilerin ilişik kesilme sebepleri hakkında görüş alışverişinde bulunularak, Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin'' Madde 16 - (11), Madde 19-(1) a) ve (3) a) ve  Madde 19-(1b) maddelerine dikkat çekilerek konunun değerlendirmesi yapıldı ve son olarak Enstitümüz tarafından bu konuda yapılan İstatistik, Enstitü Kurul Üyelerine sunuldu.