2021-03-23

FBE 2021 Yılı TÜBİTAK Lisansüstü Burs Programları Başvuru Tarihleri Ve Destek Kapsamları Hakkında Bilgilendirme 

 

T.C.

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

 

 

TÜBİTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BURS PROGRAMLARI

 

Burs Programının Türü

Burs Programının Adı

Eğitim Burs Programları

2211 Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı

2213-A Yurt Dışı Doktora Burs Programı

2213-B Yurt Dışı Müşterek Doktora Burs Programı

2244 Sanayi Doktora Programı

 

Araştırma Burs Programları

2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı

2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR)

 

Panelist ve Dış Danışmanlar

ARBİS Üyeliği

 

Uluslararası Burslar

TWAS (Gelişmekte olan Dünya için Bilimler Akademisi)

NAM S&T Center Bursları

APSCO (Asya Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü) Bursları

ICGEB (Uluslararası Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi) Bursları

EMBO (Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü) Destekleri

 

 

2021 YILI TÜBİTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BURS PROGRAMLARI BAŞVURU TARİHLERİ / DESTEK KAPSAMI

Burs Programının Türü

Eğitim Burs Programları

Burs Programının Adı

2211 Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı

Destek Kapsamı:

 

Yüksek Lisans Burs Programları


2210/A Genel Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı

2210/B Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Yüksek Lisans Burs Programı

2210/C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Yüksek Lisans Burs Programı

2210/D Yurt İçi Sanayiye Yönelik Yüksek Lisans Burs Programı

2210/E Doğrudan Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı

 

 

Doktora Burs Programları


2211/A Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı

2211/B Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Doktora Burs Programı

2211/C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı

2211/E Doğrudan Yurt İçi Doktora Burs Programı

 

Başvuru Tarihleri:

 

 

Başvuru Dönemi

Açılış Tarihi

Kapanış Tarihi

Sonuç Açıklama Tarihi*

1.Dönem

29 Mart 2021

16 Nisan 2021

Temmuz 2021

2.Dönem

25 Ekim 2021

12 Kasım 2021

Şubat 2022

 

*Öngörülen sonuç açıklama tarihi olup programın işleyişine göre anılan tarihten önce veya sonra da başvuru sonuçları açıklanabilir.

Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı kapsamında yürütülen programlara başvurular yukarıda belirtilen tarihlerde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (http://e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.

Adaylar, http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden başvuru dönemi içinde erişebilecekleri sayfada son başvuru tarihinde saat 17:30’a kadar (Saat 17:30’da sistem otomatik olarak kapanır) istenen bilgileri eksiksiz olarak girip onayladıktan sonra başvuru formunun PDF çıktısını alarak imzalamak ve istenildiğinde BİDEB’e ulaştırmak üzere saklamakla yükümlüdürler. Başvuru sırasında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler, hukuken sorumlu olacaklardır.

 

 

 

Burs Programının Türü

Eğitim Burs Programları

Burs Programının Adı

2213-A Yurt Dışı Doktora Burs Programı

Destek Kapsamı:

 

Programın amacı; üniversite mezunlarının eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönmeleri kaydıyla yurt dışında lisansüstü eğitim almalarına destek sağlamaktır. Program kapsamında, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlar ve buna bağlı olarak Yönetim Kurulu’nun belirlediği alanlarda yurt dışında doktora yapmak isteyen öğrencilere yurt dışındaki bir doktora programına kayıt yaptırmış olmaları şartıyla burs verilir. Program kapsamında belirlenen araştırma alanlarında yurt dışında doktora eğitimi almayı amaçlayan, lisans öğreniminde son sınıfa geçmiş, lisans öğrenimini tamamlamış, bir lisansüstü programına kayıtlı ya da bir yüksek lisans programını tamamlayan kişiler başvuru yapabilir.

Program kapsamında aşağıdaki alanlarda, yurt dışında doktora eğitimi almak isteyenlere eğitim burs ve desteği sağlanmaktadır:

1.         Bilgi Güvenliği

2.         Biyoenerji

3.         Blok Zincir Teknolojileri

4.         Bulut Bilişim

5.         Eklemeli (Additive) İmalat

6.         Enerji Depolama Teknolojileri

7.         Enerji Verimliliği

8.         Geniş bant Teknolojileri (Kablolu/Kablosuz İletişim Teknolojileri, IP teknolojileri)

9.         Güneş Enerjisi

10.       Kömür Teknolojileri

11.       Kuantum Teknolojileri

12.       Mikro/Nano/Opto-Elektromekanik Sistemler

13.       Nesnelerin İnterneti

14.       Robotik, Mekatronik ve Otomasyon

15.       Rüzgâr Enerjisi

16.       Tarım ve Hayvan Biyoteknolojisi

17.       Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi

 

 

Başvuru Tarihleri:

 

Program sürekli başvuruya açıktır.

 

Burs Programının Türü

Eğitim Burs Programları

Burs Programının Adı

2213-B Yurt Dışı Müşterek Doktora Burs Programı

Destek Kapsamı:

 

Program kapsamında, Türkiye’de bir doktora veya tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık programına kayıtlı T.C. vatandaşı öğrencilerin yurtdışındaki üniversitelerde ortak doktora protokolleri kapsamında yapacakları doktora eğitimleri/çalışmaları için destek sağlanmaktadır.

Türkiye’de bir doktora programına kayıtlı T.C. vatandaşı öğrencilerin yurt dışındaki üniversitelerde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onaylı ortak doktora protokolleri kapsamında yapacakları doktora eğitimleri için destek sağlamaktır.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onaylı ortak doktora protokolleri kapsamında Türkiye’de bir doktora programına kayıtlı T.C. vatandaşı öğrencileri başvuru yapabilir.

 

Başvuru Tarihleri:

 

Program yıl boyu başvuruya açıktır.

 

Burs Programının Türü

Eğitim Burs Programları

Burs Programının Adı

2244 Sanayi Doktora Programı

Destek Kapsamı:

 

Program kapsamında özel sektörde daha fazla araştırmacı istihdam edilmesini teşvik etmek amacıyla, doktora öğrencilerine yönelik burs ve özel sektöre yönelik istihdam desteği verilmektedir. Bu sayede hibe, destekler ve yatırım destekleriyle hedeflenen teknolojik dönüşümün sağlanması ve değer zincirinde istenilen seviyelere ulaşılması için kritik önem arz eden insan kaynağının, nicelik ve nitelik olarak iyileştirilmesi sağlanacaktır. Bu amaç doğrultusunda firmaların ihtiyaçları merkeze alınacak, firmalar ile işbirliği içinde kritik doktoralı insan kaynağının yetiştirilmesi sağlanacaktır.

 

Sanayi Doktora Programı ile;

 

 1. Doktora öğrencilerine burs,
 2. Proje yöneticisi ve akademik tez danışmanlarına Proje Teşvik İkramiyesi,
 3. Özel sektör kuruluş/kuruluşlarına istihdam desteği,
 4.  

sağlanır.

 

Başvuru Tarihleri

 

2244 Sanayi Doktora Programının 1. çağrısına 2018 yılında, 2. çağrısında 2019 yılında çıkılmış olup 3. çağrı takvimi henüz ilan edilmemiştir. Lütfen http://tubitak.gov.tr adresinden takip ediniz.

Başvurular, BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.

Başvuru Dönemi

Açılış Tarihi

Kapanış Tarihi

3. Çağrı

   

 

 

Ayrıntılı bilgi için:  http://tubitak.gov.tr

 

 

2021 YILI TÜBİTAK LİSANSÜSTÜ ARAŞTIRMA BURS PROGRAMLARI BAŞVURU TARİHLERİ / DESTEK KAPSAMI

 

Burs Programının Türü

Araştırma Burs Programları

Burs Programının Adı

2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı

Destek Kapsamı:

 •  
 • Program kapsamında, doktora yeterlik sınavını geçmiş ve tez önerisi kabul edilmiş, T.C. vatandaşı doktora öğrencileri ile Tıbbi Bilimlerde uzmanlık öğrencilerine, tezleriyle ilgili araştırma ihtiyaçlarını yurt dışında bir araştırma ortamında çözmelerini sağlamak için destek verilmektedir.
 • Destek süresi en fazla 12 aydır.
 • Destek hakkı kazanan araştırmacı, kendisine tahsis edilen desteği, hak kazandığı tarihten itibaren bir yıl (12 ay) içinde başlatmak ve yurt dışına çıkarak çalışmalarına başlamakla yükümlüdür. 12 ay içerisinde kullanılmayan destekler için hak talep edilemez.

 

Başvuru Tarihleri:

 

Takvim henüz ilan edilmemiştir. Lütfen http://tubitak.gov.tr adresinden takip ediniz.

Burs Programının Türü

Araştırma Burs Programları

Burs Programının Adı

2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR)

Destek Kapsamı:

 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak belirlenen yeni tip koronavirüs (COVID-19) tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına almıştır. Özellikle, 65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlığı ya da bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde hayati tehlike riskini artırmaktadır. Hastalığın toplumda kontrolsüz yayılımının engellenmesi, toplum sağlığının korunması, sosyal izolasyon altındaki vatandaşların desteklenmesi, salgının olumsuz ekonomik etkilerinin ve sağlık sistemi üzerindeki yükün azaltılması için koruyucu ürünler, hızlı ve güvenilir ölçüm yapan tanı kitleri, tedavide kullanılabilecek ilaç, cihaz, yazılım, hasta takip uygulamaları vb. konulardaki ihtiyaçların karşılanmasına gerek duyulmaktadır.

Bu programın amacı, yeni tip koronavirüsün teşhis ve tedavisine yönelik araştırma projelerinde görev alan Türkiye’de lisans, tezli yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrenciler ile doktora sonrası araştırmacıları teşvik etmek ve desteklemektir.  Ayrıca program kapsamında desteklenen öğrencilerimizin bu çalışmalarının üniversitelerinde zorunlu staj olarak değerlendirme durumu üniversitelerine bağlıdır.

 

Başvuru Tarihleri

 

Takvim henüz ilan edilmemiştir. Lütfen http://tubitak.gov.tr adresinden takip ediniz.

Ayrıntılı bilgi için:  http://tubitak.gov.tr

 

2021 YILI TÜBİTAK LİSANSÜSTÜ ULUSLARARASI BURS PROGRAMLARI BAŞVURU TARİHLERİ / GENEL BİLGİ

 

Burs Programının Türü

Uluslararası Burslar

Burs Programının Adı

TWAS (Gelişmekte olan Dünya için Bilimler Akademisi)

Genel Bilgi:

 

TWAS Nedir?

TWAS (Academy of Sciences for the Developing World / Gelişmekte Olan Dünya için Bilimler Akademisi - ) gelişmekte olan ülkelerdeki bilimsel faaliyetleri desteklemek, bu ülkelerdeki genç bilim insanlarının ihtiyaçlarına cevap vermek, bilim, teknoloji ve yenilik alanında Güney-Güney / Güney-Kuzey işbirliğini attırmak ve gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı başlıca sorunların çözümü konusundaki bilimsel araştırma ve tecrübe paylaşımını teşvik etmek amacıyla, 1983 yılında İtalya’da kurulmuş bir uluslararası örgüttür. TWAS, amaçları doğrultusunda bilim insanlarına ödül, burs ve destekler vermekte, ayrıca bilim insanı değişimi konusunda imkanlar sunmaktadır.

TWAS Ödülü

TWAS Ödülü’ne ilişkin başvuru formu, başvuru süreci, önemli tarihler ve diğer ayrıntılı bilgilere internet adresinden ulaşılabilmektedir.

https://twas.org/prog/prizes/twas-prizes

TWAS Desteği

TWAS - COMSTECH Ortak Araştırma Destek Programı’na ilişkin başvuru formu ve ayrıntılı bilgilere internet adresinden ulaşılabilmektedir.

https://twas.org/prog/grants/twas-comstech-joint-research-grants

TWAS Burs ve Bilim İnsanı Değişimi Programları

1) Lisansüstü, Doktora Sonrası ve İleri Araştırmalar Burs Programları TWAS, gelişmekte olan ülkelerdeki bilim insanlarının Temel Bilimler ve Doğa Bilimleri alanlarındaki lisansüstü, doktora sonrası ve ileri düzeydeki araştırmalarına katkı sağlamak amacıyla; Brezilya, Çin, Hindistan, Malezya, Meksika, Pakistan, Kenya ve Tayland’da yerleşik farklı kuruluşlarla işbirliği içinde burs imkanları sağlamaktadır. Burslara ilişkin son başvuru tarihleri, başvurulacak burs programına göre değişiklik göstermektedir. Lisansüstü, Doktora Sonrası ve İleri Araştırmalar Burs Programları’na ilişkin başvuru formları ve ayrıntılı bilgilere internet adresinden ulaşılabilmektedir

https://twas.org/prog/exchange/fells/fells-overview

2)TWAS-UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) Güneydeki Mükemmeliyet Merkezleri ile İşbirliği Projesi. Programa ilişkin başvuru formu, başvuru süreci, önemli tarihler ve diğer ayrıntılı bilgilere internet adresinden ulaşılabilmektedir.

https://twas.org/prog/exchange/res-collab/assoc

TWAS Toplantı Desteği

TWAS, gelişmekte olan ülkelerde Tarım, Biyoloji, Kimya, Mühendislik, Yer Bilimi ve Tıbbi Bilimler alanlarında düzenlenecek olan bilimsel toplantılara destek sağlamaktadır.

 

Burs Programının Türü

Uluslararası Burslar

Burs Programının Adı

NAM S&T Center Bursları

Genel Bilgi:

 

NAM S&T Centre Bursları (Bağlantısız ve Diğer Gelişmekte olan Ülkeler Bilim ve Teknoloji Merkezi)

 

NAM S&T Centre Ortak Burs duyuruları Kurumumuza iletilmektedir. Bilindiği üzere "büyük araştırma kurumu" statüsü ile Network bölümüne TÜBİTAK'ın üyesi olduğu NAM S&T Centre'in burslarına, Kurumumuzun referansı ile başvurulabilmektedir.Kurumumuzun referansının araştırmacılara sağlanabilmesi için gerekli değerlendirme ve yazışmaların tarafımızca, başvurudan önce tamamlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda, Başkanlığımızla mutlaka iletişime geçilmesi kaydıyla, başvurular şahsi olarak doğrudan NAM S&T Centre Sekretaryası’na online olarak yapılmaktadır. 

NAM S&T CENTRE - ICCBS (Uluslararası Kimyasal ve Biyolojik Bilimler Merkezi, Karachi, Pakistan (ICCBS)) Ortak Bursları:

NAM S&T Centre - ICCBS Ortak Bursları, gelişmekte olan ülkelerdeki araştırmacıların kimya, ilaç, eczacılık, moleküler tıp, klinik araştırmalar vs. gibi farklı konular üzerinde, belli dönemlerde ICCBS laboratuvarlarında Pakistanlı araştırmacılarla işbirliği ile çalışmalarına imkan veren burstur . Başvuruların değerlendirilmesi, NAM S&T Centre ve ICCBS tarafından yapılmaktadır. Her sene toplam 5 kişilik kontenjan dahilinde verilen NAM S&T Centre - ICCBS Ortak Burslarının süresi 3 ay olmakla birlikte belli durumlarda uzatılabilmektedir. Bursiyerlerin, bu süre içerisinde yaşam masrafları ICCBS ve NAM S&T tarafından karşılanmaktadır.

Başvuru Şartları:

Gelişmekte olan ülkelerdeki kimya, ilaç, eczacılık, moleküler tıp, klinik araştırmalar vs gibi konular üzerinde en az yüksek lisans derecesine ya da konuya ilişkin yaptığı çalışmalarla eşdeğer niteliğe sahip olmak,

İlgili üye/sanayi ağı üyesi kuruluşun referansını almak,

(Yaş limiti olmamakla birlikte genç araştırmacılar tercih sebebidir. Pakistanlı araştırmacılar bu burs için kabul edilmemektedir.)

Ayrıntılı Bilgi için: http://namstct.org/NAM-ICCBS_Fellowship.htm

 

NAM S&T CENTRE ZMT BREMEN (Tropik Deniz Ekolojisi Merkezi, Bremen, Almanya (ZMT) Ortak Bursları:

NAM S&T Centre - ZMT Bremen Ortak Bursları gelişmekte olan ülkelerdeki araştırmacıların, ZMT’deki araştırmacılarla birlikte ekoloji ve tropikal kıyı sistemlerinin biyojeokimyası konularında kısa dönemli projeler yürütmelerine yöneliktir. Başvuruların değerlendirilmesi, NAM S&T Centre ve ZMT Bremen tarafından yapılmaktadır. Her sene toplam 5 kişilik kontenjan dahilinde verilen NAM S&T Centre - ZMT Bremen Ortak Burslarının süresi 3 ay olmakla birlikte belli durumlarda uzatılabilmektedir.
Bursiyerlerin, bu süre içerisinde yaşam masrafları NAM S&T Centre ve ZMT Bremen tarafından karşılanmaktadır.

Başvuru Şartları:

Gelişmekte olan ülkelerdeki ekoloji ve tropikal kıyı sistemlerinin biyojeokimyası gibi konular üzerinde en az yüksek lisans derecesine ya da eşdeğer niteliğe sahip olmak,

İlgili üye/sanayi ağı üyesi kuruluşun referansını almak,(Yaş limiti olmamakla birlikte genç araştırmacılar tercih sebebidir.)

Ayrıntılı Bilgi için: http://namstct.org/NAM-ZMT_Fellowship.htm

 

NAM S&T CENTRE – CSIR (Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Konseyi, Yeni Delhi, Hindistan) / CFTRI (Merkezi Gıda Teknolojileri Enstitüsü) Diamond Jubilee Ortak Bursu:

NAM S&T Centre - CSIR / CFTRI Ortak  Bursları, araştırmacılara, Hindistan Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Konseyi’ne (CSIR) bağlı bir laboratuar olan Hindistan’ın Mysore kentindeki Merkezi Gıda Teknolojileri Enstitüsü’nde (CFTRI) Gıda Bilimi ve Teknolojisi’nin çeşitli dallarında, ortak araştırma yürütme firsatı veren burs programıdır. Başvuruların değerlendirilmesi NAM S&T Centre ve CFTRI tarafından yapılmaktadır. Her sene toplam 4 kişilik kontenjan dahilinde verilen NAM S&T Centre ve CFTRI Ortak Burslarının süresi maksimum 6 aydır. Bursiyerlerin, bu süre içerisindeki yaşam masrafları NAM S&T Centre ve CFTRI tarafından karşılanmaktadır.

Başvuru Şartları:

Gelişmekte olan ülkelerdeki gıda bilimi ve teknolojisinin çeşitli dallarında en az yüksek lisans derecesine ya da konuya ilişkin yaptığı çalışmalarla eşdeğer niteliğe sahip olmak,

İlgili üye/sanayi ağı üyesi kuruluşun referansını almak,

40 yaşının üzerinde olmamak,

(Hindistanlı araştırmacılar bu burs için kabul edilmemektedir.)

Ayrıntılı Bilgi için: http://namstct.org/NAM-CSIR_CFTRI-fellowship.htm

 

Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Bilim İnsanları için Araştırma Eğitim Bursu (RTF-DCS):

Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Bilim İnsanları için Araştırma Eğitim Bursu, araştırmacılara “Tarım Bilimleri; Biyoloji ve Tıp Bilimleri; Kimya Bilimleri; Yer Bilimleri; Mühendislik; Malzeme, Mineraller ve Metalurji ile Bilim, Teknoloji ve Kalkınma” başlıkları altında belirtilen konularda, Hindistan’daki araştırma merkezleri ya da üniversitelerde uzman araştırmacılarla birlikte maksimum 6 ay boyunca ortak araştırma yürütme fırsatı sunmaktadır. Burs süresince, konaklama ve uluslararası ulaşım masrafları ise NAM S&T Center tarafından karşılanmaktadır.

Başvuru Şartları:

Doğa bilimleri, mühendislik ya da tıp alanında en az yüksek lisans derecesine sahip olmak,

Herhangi bir akademik kuruluşta ya da ulusal araştırma ve geliştirme kuruluşunda çalışıyor olmak,

Görev yapılan kurum başkanından, burs süresince izinli olduğuna ve bu süre bitiminde görevine geri döneceğine dair onay almak,

İlgili üye/sanayi üyesi kuruluşun referansını almak,

40 yaşının üzerinde olmamak,

(Hindistanlı araştırmacılar bu burs için kabul edilmemektedir.)

Ayrıntılı bilgi için: http://namstct.org/RTF-DCS-Fellowship2012.htm

 

 

Burs Programının Türü

Uluslararası Burslar

Burs Programının Adı

APSCO (Asya Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü) Bursları

Genel Bilgi:

APSCO

APSCO (Asya Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü), Asya-Pasifik Bölgesinde uzay alanında işbirliği oluşturmak, yeni teknolojiler geliştirilmesine katkıda bulunmak, dış uzayın barışçıl amaçlarla kullanımını sağlamak ve uzay alanında karşılıklı bilimsel bilgi alışverişini mümkün kılmak amaçları ile 2005 yılında kurulmuştur.

Türkiye, 1 Haziran 2006 tarihinde APSCO Sözleşmesini imzalayarak, “Kurucu Üyelik” hakkını elde etmiş olmaktadır. Söz konusu Sözleşmeyi Türkiye dışında 2005 yılında imzalayan diğer 8 kurucu ülke; Bangladeş, Çin, Endonezya, İran, Moğolistan, Pakistan, Peru ve Tayland olmuştur.  16-17 Aralık 2008’de APSCO’nun kuruluş töreni gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin üyelik onay belgelerini Çin’e iletmesiyle 25 Temmuz 2011 tarihi itibariyle Türkiye’nin APSCO üyeliği resmileşmiştir. Ülkemizin APSCO’ya katılımı ile Çin’in ve uzay çalışmalarında önemli aşama kaydetmiş diğer bölge ülkelerinin bilgi ve deneyimlerinden faydalanmak ve uzay alanında uluslararası işbirliğimizi artırmak mümkün olabilecektir. Bu çerçevede oluşturulacak somut projeler, faaliyetler ve eğitim olanakları, Uzay Bilim ve Teknolojileri alanında yetkinliğini arttırmaya olanak sağlayacaktır.Projelerde ortak kaynağın etkin kullanılmasının önü açılarak kazanç sağlanacak, bölgedeki diğer ülkelere kendi uzay ürünlerimizi pazarlama imkanı bulunacaktır.

Bu kuruluş hakkında ayrıntılı bilgi için: http://www.apsco.int/

APSCO Yüksek Lisans Burs Programı

APSCO ile Pekin'deki Beihang Üniversitesi arasında yapılan anlaşma çerçevesinde her yıl Uzay Teknolojileri alanında  Yüksek Lisans Burs Programı düzenlenmektedir.

Ülkemizden de başvuruların kabul edildiği program çerçevesinde Çin Burs Konseyince tam burs sağlanmakta ve bursiyerlerin uçuş masrafları APSCO tarafından karşılanmaktadır. Burslar başvuruya açıldığında http://www.apsco.int/ sayfası üzerinden duyurulmaktadır.

 

Burs Programının Türü

Uluslararası Burslar

Burs Programının Adı

ICGEB (Uluslararası Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi) Bursları

Genel Bilgi:

 

ICGEB (Uluslararası Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Arş. Mer.) bursları

 1. Doktora Bursları

Doktora programları, öğrencilerin Trieste, Yeni Delhi ve Cape Town’da 3-4 yıl süreyle eğitim görmeleri ve tez çalışmaları yapmaları biçiminde yürütülmektedir. Genetik olarak değiştirilmiş bitkilerin, yeni aşıların geliştirilmesi, insan paraziti olan organizmaların proteinlerinin incelenmesi, bitki biokütlesinin geri dönüştürülmesi gibi, gelişmekte olan ülkeler için önemli olan bazı konular, öncelikli olarak seçilmiştir. Burslar 3 yıl sürelidir ve burs miktarı (sadece bursiyer için) gidilecek ülkenin normal yaşam standartlarına göre belirlenmektedir.

 1. Doktora Sonrası Araştırmacı Bursları

 Üye ülke araştırmacılarının ICGEB merkezlerinde ve ek olarak Monterotonda’da (İtalya) yer alan araştırma merkezinde doktora sonrası çalışmaları amacıyla, hakemli değerlendirmeler sonrasında verilmektedir. Adaylar bu merkezlerde çalışmalarının ikinci yılından itibaren kendi laboratuvarlarına dönmek üzere Geri Dönüş Desteği almak için değerlendirmeye alınır. Doktora sonrası burslar 1 ila 2 yıl sürelidir ve burs miktarı bursun kullanıldığı ülkenin normal yaşam standartlarına göre belirlenmektedir.

 1. Esnek Burslar:

a) Kısa Dönemli Burslar: ICGEB merkezlerindeki araştırmacılarla işbirliği geliştirme amaçlı olarak ortak çalışma başlatmış araştırmacıların, yürütmekte oldukları ortak proje ve araştırmalar için 3 aydan 6 aya varan sürelerde desteklendikleri burslardır. Kısa dönemli burslar; seyahat, burs ve ekipman desteğini kapsamaktadır.

b) Sandwich Doktora Programı: Herhangi bir ICGEB grubunun araştırma alanına giren bir PhD projesinde yer alan öğrencilerin, doktora eğitimlerine devam ederken desteklendiği bir programdır. Öğrenciler bu destek ile 6-12 aya varan sürelerde İtalya, Yeni Delhi ve Cape Town’daki laboratuvarlarda kendi üniversitelerinin çalışma planlarında bulunan araştırmaları sürdürebilirler.

ICGEB Bursları ve başvuru koşulları hakkında detaylı bilgiye http://www.icgeb.trieste.it/fellowships.html  linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Ayrıntılı bilgi için:  http://tubitak.gov.tr