2020-11-19

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalında Doktora Tez Savunma Sınavı Dijital Ortamda Yapıldı.Derya İlkay ABDİKOĞLU'nun Prof. Dr. Gökhan UNAKITAN danışmanlığında hazırlamış olduğu "Tarımsal Üretimde Mekanizasyon Etkinliğinin Analizi: Trakya Bölgesi Örneği" isimli doktora tezinin savunma sınavı 17 Kasım 2020 tarihinde saat 14:30'da YÖK'ün COVİD-19 salgınındaki direktiflerine istinaden denetlenebilir ve kayıt altına alınabilir bir biçimde uzaktan erişim imkanıyla dijital ortamda yapılmıştır.

Doktora tezi, jüri üyeleri tarafından başarılı bulunmuştur.

 

Jüri Üyeleri:

1- Prof. Dr. Şule IŞIN (Ege Üniversitesi, Tarım Ekonomisi)  

2- Prof. Dr. Vedat CEYHAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tarım Ekonomisi)

3- Prof. Dr. Fatma LORCU (Trakya Üniversitesi, İşletme)

4- Prof. Dr. Gökhan UNAKITAN (Danışman, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tarım Ekonomisi)  

5- Dr. Öğr. Üyesi Harun HURMA (Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tarım Ekonomisi)