2021-12-14

Yeni Yazım Kurallarının Uygulanması 

Üniversitemiz Senatosunun 25.11.2021  tarih ve 2021/19 sayılı toplantısının 11, 12 ve 13 nolu kararlarıyla kabul edilen “Tez Yazım Kuralları Kılavuzu, “Tez Makalesi Yazım Kuralları Kılavuzu” ve “Seminer  Yazım Kuralları Kılavuzu” ekleri ve uygulaması görüşüldü.

Üniversitemiz Senatosunun 25.11.2021  tarih ve 2021/19 sayılı toplantısının 11 ve 12 kararları ile onaylanan “Tez Yazım Kuralları Kılavuzu, “Tez Makalesi Yazım Kuralları Kılavuzu”nun,  10 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanmasına,

10 Ocak 2022 tarihinden önce Tez Savunma Sınav Jürisi oluşturulacak  tezler için “eski” tez yazım kurallarının,

10 Ocak 2022 tarihinden itibaren Tez Savunma Sınav Jürisi oluşturulacak  tezler için “yeni” tez yazım kurallarının geçerli olmasına,

Üniversitemiz Senatosunun 25.11.2021 tarih ve 2021/19 sayılı toplantısının 13 kararları ile onaylanan “Seminer Yazım Kuralları Kılavuzu”nun,  2021-2022 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Seminer dersi alanların, Seminerlerini yeni tez yazım kurallarına göre hazırlamalarına,

Yeni Kılavuzun uygulanmasında,  Enstitümüz tarafından hazırlanan “Tez Yazım Şablonu"nu  (Microsoft word veya latex formatında) kullanılmasına,

Yeni Tez Yazım Kuralları Kılavuzu hakkında açıklayıcı bilgilendirmelerin; öğrencilere web sayfasından duyurularak, Anabilim Dalı Başkanlıklarına da yazı ile yapılmasına 13.12.2021 tarihli Ensitütü Yönetim Kurulunca karar verilmiştir.