Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı

Güçlü bir akademik kadroya sahip olan anabilim dalımız, tekstil sanayinin gereksinimlerini göz önünde bulundurarak sektörün beklentilerine uygun bilgi ve beceriye sahip, temel bilgileri sağlam, araştırmacı, analitik düşünebilen, meslek etiğini benimsemiş, sorumluluklarının bilincinde, grup çalışmalarına yatkın ve çalışkan bilim insanları yetiştirmeyi kendine amaç edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler, bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanacaklardır.

Anabilim dalımızın eğitim ve araştırma konularını; Tekstilde istatistiksel analizler, iplik yapıları ve üretim teknikleri, iplik mekaniği, tekstil testleri, kumaş geometrisi, teknik tekstiller, tekstil katı modellemeleri, örme teknolojisi, tekstil tasarım sistemleri ve ürün geliştirme, dokumanın fiziksel analizi ve dokuma teknikleri, tekstil hata kaynakları ve kontrolü, geri dönüşüm, renk ölçümü, boyarmadde kimyası, tekstil yardımcı maddeleri, enstrümantal analizler, üretim süreci analizi, sipariş ve envanter yönetimi, kumaş tutum ölçme ve değerlendirmesi, lüks lifler ve terbiye işlemleri, tekstil boyamacılığı, nanoteknolojik ürünlerin boyacılık uygulamaları, kalite sistemleri, giysi konforu oluşturmaktadır.

Anabilim dalı olarak vizyonumuz; ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim veren, sanayi ile bütünleşik araştırma-geliştirme çalışmaları yapan, sürekli gelişen, bilgi üretimi ve yetiştirdiği mühendislerle sektörü yönlendirebilecek bir eğitim öğretim kurumu olmaktır.