Fen Bilimleri Enstitüsü

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

Çevre Mühendisliği Anabilim dalı Yüksek Lisans programı 2001 yılında, doktora programı ise 2013 yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Bilimleri ve Çevre Teknolojisi olmak üzere iki anabilim dalını içermektedir. Bölümde mevcut laboratuvar, akademik kadro, elektronik veritabanı aboneliği, bilgisayar altyapısı yanında; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Merkezi Laboratuvarındaki mevcut altyapı sistemleri ve merkezi kütüphane de Çevre Mühendisliği lisansüstü programlarında eğitim alan tüm öğrencilerin kullanımına sunularak önemli katkı sağlamaktadır.

Çevre Mühendisliği doğal kaynakların kullanımı ve canlılar için uygun çevre koşullarının oluşturulması ile ilgili birçok disiplini içine alan ve uygulama ağırlığı olan bir bilim dalıdır. Şehirlere içme suyu temininden endüstriyel atık suların arıtılmasına, havza yönetim planlarından temiz üretim teknolojilerine kadar birçok problemle uğraşan Çevre Mühendisliği disiplini ile birlikte kimya, biyoloji, mikrobiyoloji, deniz bilimleri, ziraat, inşaat, makina, jeoloji mühendisliği gibi birçok bilim dalının ortak çalışma alanları mevcuttur. Lisansüstü programları içme suyu arıtımı, atık suların geri kazanımı ve yeniden kullanılması, hava ve toprak kirliliği, tesis içi proses kontrolü, çevre biyoteknolojisi gibi temel konuları da kapsamaktadır.

Gittikçe azalan su kaynakları, dünyada havza bazlı yönetime verilen önem, endüstriyel her türlü atığın yönetilme gerekliliği ve kaynakların etkin kullanımına verilen önemin her geçen gün artması program mezunlarına duyulan gereksinimi arttırmaktadır.