Formlar


Arama

Formlar
EYS-FRM-032 Eğitim Katılım Formu
EYS-FRM-119 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel İzin İsteği ve Onay Formu
EYS-FRM-457 TNKÜ Akademik Birimler İçin Paydaş Geri Bildirim Formu
EYS-FRM-424 TNKÜ Akademik Danışman Öğrenci Bilgi Formu
EYS-FRM-336 TNKÜ Alan/Varlık Kullanımı Yetkilendirme Formu
EYS-FRM-574 TNKÜ Alt Birim/Bölümden Atık Alan Firmaya Atık Gönderme Formu
EYS-FRM-570 TNKÜ Alt Birim/Bölümlerden Geçici Depolama Alanına Atık Gönderme Formu
EYS-FRM-132 TNKÜ Askerlik Hizmeti İçin Ücretsiz İzin Talep Formu
EYS-FRM-458 TNKÜ Bize Yazın Değerlendirme Formu
EYS-FRM-425 TNKÜ Ders İzlencesi Formu
EYS-FRM-357 TNKÜ Eğitim İçeriklerine İlişkin Mevzuat Takip Formu
EYS-FRM-093 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Askerlik Erteleme İşlemi Talep Formu (Öğrenci) Yeni
EYS-FRM-069 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Bilimsel Hazırlık Ders Kayıt Formu
EYS-FRM-094 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Bilimsel Hazırlık Ders Kayıt Formu Yeni
EYS-FRM-090 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Ciltlenmiş Tezin Jüri Üyelerine Teslim Tutanağı Yeni
EYS-FRM-068 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Danışman Değişikliği Talebi (Öğretim Üyesi) Yeni
EYS-FRM-095 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Danışman Değişikliği Talep Formu Yeni
EYS-FRM-096 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Ders Saydırma Talep Formu Yeni
EYS-FRM-091 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Diploma Talep Formu Yeni
EYS-FRM-105 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tez İzleme Komitesi Dönem Raporu Değerlendirme Tutanağı (Online) Yeni
EYS-FRM-077 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tez İzleme Raporu Yeni
EYS-FRM-081 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tez Öneri Savunma Sınavı Jüri Tutanağı (Online) Yeni
EYS-FRM-080 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tez Öneri Savunma Sınavı Tutanağı Yeni
EYS-FRM-082 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu Yeni
EYS-FRM-086 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Tutanağı Yeni
EYS-FRM-107 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanağı (Online) Yeni
EYS-FRM-073 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Yeterlik Jürisi Kişisel Raporu Yeni
EYS-FRM-075 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Yeterlik Komitesi Tutanağı Yeni
EYS-FRM-072 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu Yeni
EYS-FRM-102 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Yeterlik Sınavı Jürisi Kişisel Raporu (Online) Yeni
EYS-FRM-074 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Tutanağı Yeni
EYS-FRM-103 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Tutanağı (Online) Yeni
EYS-FRM-097 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Ek Süre Talep Formu Yeni
EYS-FRM-071 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü İçinde Başka Bir Programdan veya Başka Bir Yükseköğretim Kurumundan Ders Alma Talep Formu Yeni
EYS-FRM-098 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Farklı Üniversite/Enstitü Öğrencileri İçin Ders Kayıt Formu Yeni
EYS-FRM-067 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü İkinci Danışman Öneri Formu Yeni
EYS-FRM-092 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü İlişik Kesme Formu Yeni
EYS-FRM-099 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Kayıt Dondurma Talep Formu Yeni
EYS-FRM-088 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Kişisel Tez Değerlendirme Raporu Yeni
EYS-FRM-320 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci ve Danışman Tez Kontrol Formu Yeni
EYS-FRM-070 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Seminer Değerlendirme Formu Yeni
EYS-FRM-079 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Çalışma Planı/Tez Önerisi Formu Yeni
EYS-FRM-089 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tezin Erişime Açılmasının Ertelenmesi Talep Formu Yeni
EYS-FRM-078 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tez İzleme Komitesi Dönem Raporu Değerlendirme Tutanağı Yeni
EYS-FRM-076 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tez İzleme Komitesi Öneri Formu Yeni
EYS-FRM-332 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Sınavı Jüri Öneri Formu (Danışman) Yeni
EYS-FRM-333 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Sınavı Jüri Tutanağı Yeni
EYS-FRM-100 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Teslimi Ek Süre Talep Formu Yeni
EYS-FRM-084 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yolluk-Gündelik Talebi Formu Yeni
EYS-FRM-083 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu (Danışman) Yeni
EYS-FRM-087 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Tutanağı Yeni
EYS-FRM-106 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Tutanağı (Online) Yeni
EYS-FRM-572 TNKÜ Geçici Depolama Alanına Atık Kabul Formu
EYS-FRM-573 TNKÜ Geçici Depolama Alanından Lisanslı Atık Alan Firmaya Atık Gönderme Formu
EYS-FRM-356 TNKÜ İç ve Dış Mevzuat Takip Formu
EYS-FRM-483 TNKÜ İdari Personel Oryantasyon Eğitimi Formu
EYS-FRM-437 TNKÜ İlgili Taraflar ve Beklentiler Formu
EYS-FRM-453 TNKÜ İş Akış Çizelgesi Yeni/Revize/İptal Talep Formu
EYS-FRM-440 TNKÜ Konferans ve Sergi Salonları Kurum Dışı Kullanım İstek Formu
EYS-FRM-438 TNKÜ Konferans ve Sergi Salonları Kurum İçi Kullanım İstek Formu
EYS-FRM-501 TNKÜ Kurum İçi Birim Dış Değerlendirme Katılım Tutanağı
EYS-FRM-113 TNKÜ Paydaş Geri Bildirim Formu
EYS-FRM-059 TNKÜ Pratik Çalışma Belgesi
EYS-FRM-442 TNKÜ Sınav Yöntemi Tespit Formu
EYS-FRM-441 TNKÜ Stant Açma Başvuru Dilekçesi
EYS-FRM-428 TNKÜ Toplantı Tutanağı