2019-06-25

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tez Savunma SınavıÇevre Mühendisliği yüksek lisans programı öğrencisi Burak GÜL’ün Doç. Dr. Asude HANEDAR danışmanlığında hazırlamış olduğu “Sürdürülebilir Sıfır Atık Yönetimi İçin Eğitim Alanlarında Katı Atık Oluşumu ve Karakterizasyonu, Solid waste generation and characterization in education areas for  sustaınable zero waste management ” konulu Tez Savunma Sınavı 21/06/2019 tarihinde çevre mühendisliği anabilim dalında yapılmıştır.

 

JÜRİ ÜYELERİ:

Doç. Dr. Asude HANEDAR NKÜ Ç.M.F. Çevre Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Atakan ÖNGEN İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği

Dr. Öğr. Üy. Esra TINMAZ KÖSE NKÜ Ç.M.F. Çevre Mühendisliği Bölünü