Fen Bilimleri Enstitüsü

İŞ AKIŞLARI
İş Akış No İş Akış Süreci
İ.A.E.043. Lisansüstü İlk Defa Ders Açma İş Akış Süreci
İ.A.E.044. Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları Belirleme İş Akış Süreci
İ.A.E.045. Lisansüstü Açılacak Dersler ve Dersi Verecek Öğretim Üyelerini Belirleme İş Akış Süreci
İ.A.E.046. Lisansüstü Yatay Geçiş İş Akış Süreci
İ.A.E.047. Giriş Sınav Jürilerinin Belirlenmesi İş Akış Süreci
İ.A.E.048. Lisansüstü Programlarına Başvuru İş Akış Süreci
İ.A.E.049. Enstitü Yeni Öğrenci Kayıt İş Akış Süreci
İ.A.E.050. Lisansüstü Danışman Atama İş Akış Süreci
İ.A.E.051. Lisansüstü Danışman Değişikliği İş Akış Süreci
İ.A.E.053. Lisansüstü Ders ve Kredi Saydırma İş Akış Süreci
İ.A.E.054. Lisansüstü Öğrenci Kayıt Dondurma İş Akış Süreci
İ.A.E.055. Lisansüstü Kendi İsteği İle Kayıt Silme İş Akış Süreci
İ.A.E.056. Lisansüstü Öğrenci Askerlik İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.E.057. Lisansüstü Sınav Sonucuna Öğrenci İtirazı İş Akış Süreci
İ.A.E.058. Lisansüstü Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışma Planı Sunulması İş Akış Süreci
İ.A.E.059. Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı İş Akış Süreci
İ.A.E.060. Doktora Yeterlik Sınavı İş Akış Süreci
İ.A.E.061. Doktora Tez İzleme Komitesinin Belirlenmesi İş Akış Süreci
İ.A.E.062. Doktora Tez Önerisi Savunması İş Akış Süreci
İ.A.E.063. Doktora Tez Altı Aylık Çalışma Raporları İş Akış Süreci
İ.A.E.064. Doktora Tez Savunma Sınavı İş Akış Süreci
İ.A.E.065. Lisansüstü Mezuniyet İş Akış Süreci
İ.A.Y.019. Enstitü Kurulu Toplantısı İş Akış Süreci
İ.A.Y.020. Enstitü Yönetim Kurulu Toplantısı İş Akış Süreci
İ.A.Y.021. Enstitü Yönetim Kuruluna Üye Seçimi İş Akış Süreci
İ.A.Y.036. Satınalma Karar Süreci İş Akış Süreci
İ.A.Y.037. Açık İhale İş Akış Süreci
İ.A.Y.038. Doğrudan Temin 22/a,b,c İş Akış Süreci
İ.A.Y.039. Doğrudan Temin 22/d İş Akış Süreci
İ.A.Y.040. Pazarlık İhalesi Usulü Mal Ve Hizmet Alımı İş Akış Süreci
İ.A.Y.041. Kesinleşen İhale Kararına İtiraz İş Akış Süreci
İ.A.Y.042. İhale Dokümanı Şikâyet İş Akış Süreci
İ.A.Y.043. İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi İş Akış Süreci
İ.A.Y.044. Hakediş İş Akış Süreci
İ.A.Y.045. Ek Ders İş Akış Süreci
İ.A.Y.046. Maaş Hazırlama İş Akış Süreci
İ.A.Y.047. Jüri Üyelik Ücreti İş Akış Süreci
İ.A.Y.048. Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici Harcırah Ödemeleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.049. Sürekli Görev Yolluk Ödemeleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.050. Telefon, Doğalgaz Ve Su Faturası İş Akış Süreci
İ.A.Y.051. Bağış Veya Yardım Alma Suretiyle Edinilen Taşınırların Kayıt Edilmesine İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.052. Dayanıklı Taşınırların Kullanım Suretiyle Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.053. Devir Alma Suretiyle Edinilen Taşınırların Kayıt Edilmesine İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.054. Devretme Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.055. Hurdaya Ayırma Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.056. İç İmkanlarla Üretilen Taşınırların Giriş İşlemlerine İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.057. Kullanılmaz Hale Gelme, Yok Olma Veya Sayım Noksanı Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.058. Satın Alma Suretiyle Edinilen Taşınırların Kayıt Edilmesine İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.059. Sayım Fazlası Taşınırların Girişine İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.060. Sayım ve Sayım Sonrasına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.061. Taşınır Yönetim Hesabına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.062. Tüketim Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.213. Yeni İş Akışı Dokümanı Oluşturma İş Akış Süreci
İ.A.Y.216. İç ve Dış Yazışma İş Akışı Süreci
İ.A.Y.217. Mal Bildirimi İş Akış Süreci
İ.A.Y.218. Aylıksız İzin İş Akış Süreci
İ.A.Y.219. Refakat İzni İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.220. Sağlık İzni İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.221. Yıllık/Mazeret İzni İşlemleri İş Akış Süreci