Kurumsal

Genel Bilgiler

Lisansüstü eğitimin amacı, farklı çalışma alanlarında ulusal ve uluslar arası düzeyde üstün nitelikli insan gücü yetiştirmek, bilim ve teknolojinin gelişimine katkıda bulunmak, bölge ve ülke kalkınmasına yönelik AR-GE çalışmalarına öncülük etmektir. Lisansüstü eğitim, üniversiteler bünyesindeki enstitüler ile yürütülmektedir. Enstitüler, disiplinler arası iletişimi ve eş güdümü sağlayarak, lisansüstü programlar açmak ve araştırmaların yürütülmesini sağlamakla sorumludur. Üniversitelerin bilimsel ve akademik seviyeleri Enstitülerin yapmış olduğu bilimsel çalışmalar ile ölçülmektedir.