Formlar ve Dilekçeler

 
Doktora Yeterlik Jürisi Kişisel Raporu (Güncelleme: 08/02/2021)
Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Tutanağı (Güncelleme: 08/02/2021)
Doktora Yeterlik Komitesi Tutanağı (Güncelleme: 08/02/2021)
Online Yapılan Doktora Yeterlik Sınavı Evrakları
Mezuniyet İşlemleri
Diploma Talep Formu (Güncelleme: 08/02/2021)
İlişik Kesme Belgesi (Güncelleme: 08/02/2021)
Diğer İşlemler
Askerlik Erteleme İşlemi Talep Formu (Güncelleme: 08/02/2021)
Bilimsel Hazırlık Ders Kayıt Formu (Güncelleme: 08/02/2021)
Ders Saydırma Talebi (Güncelleme: 08/02/2021)
Ek Süre Talebi (Güncelleme: 08/02/2021)
İlişik Kesme Belgesi (Güncelleme: 08/02/2021)
Kayıt Dondurma Talebi (Güncelleme: 08/02/2021)