Formlar ve Dilekçeler

Danışmanlıkla İlgili

İkinci Danışman Öneri Formu (Güncelleme: 14 Ocak 2020)

Danışman Değişikliği Dilekçesi (Öğretim Üyesi) (Güncelleme: 14 Ocak 2020)

Danışman Değişikliği Formu Anabilim Dalı Akademik Kurulu Formu (Güncelleme: 14 Ocak 2020)

 

Bilimsel Hazırlık Aşaması

Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu (Güncelleme: 14 Ocak 2020)

 

Tez Aşaması (Yüksek Lisans ve Doktora)

Tez Çalışma Planı / Tez Önerisi  (Güncelleme: 22 Temmuz 2020)

Doktora Tez Öneri Savunma Sınavı Jüri Tutanağı (Güncelleme: 05 Temmuz 2020)

 

Doktora Tez Öneri Savunma Sınavı Jüri Tutanağı (Dijital Ortamda Yapılan) (Güncelleme: 05 Temmuz 2020)

 

Doktora Tez İzleme Komitesi

Doktora Tez İzleme Komitesi Jüri Öneri Dilekçesi (Güncelleme: 13 Mart 2020)

Doktora Tez Gelişme Raporu (Güncelleme: 28 Şubat 2020)

Doktora Tez İzleme Komitesi Dönem Raporu Değerlendirme Tutanağı (Güncelleme: 05 Temmuz 2020)

 

Doktora Tez İzleme Komitesi Dönem Raporu Değerlendirme Tutanağı (Dijital Ortamda Yapılan)(Güncelleme: 05 Temmuz 2020)

 

Doktora Yeterlik Aşaması

Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formları (Güncelleme: 29 Kasım 2020)

 

Doktora Yeterlik Jürisi Kişisel Rapor Formu (Güncelleme: 15 Şubat 2020)

Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Tutanağı (Güncelleme: 04 Eylül 2020)

Doktora Yeterlik Komitesi Tutanağı (Güncelleme: 04 Eylül 2020)

Online Doktora Yeterlik Sınavı Evrakları

Doktora Yeterlik Jürisi Kişisel Rapor Formu (Güncelleme: 15 Şubat 2020)

Online Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Tutanağı (Güncelleme: 29 Kasım 2020)

Online Doktora Yeterlik Komitesi Tutanağı (Güncelleme: 29 Kasım 2020)

 

Tez Savunma Sınavı (Yüksek Lisans Doktora)

DR-YL-Tez Savunma Jürisi Öneri Danışman Formu (Güncelleme: 24 Haziran 2020)

Yolluk-Gündelik Talebi Dilekçesi (Güncelleme: 15 Şubat 2020)

Tez Ön Kontrol ve Teslim Danışman Formu (Güncelleme: 15 Şubat 2020)
 
Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Tutanağı (Güncelleme: 17 Temmuz 2019)

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Tutanağı (Güncelleme: 17 Temmuz 2019)

Lisansüstü Kişisel Tez Değerlendirme Raporu (Güncelleme: 17 Temmuz 2019)

 

Dijital Ortamda Yapılan Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Tutanağı (Güncelleme 24 Nisan 2020)

Dijital Ortamda Yapılan Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanağı (Güncelleme 29 Nisan 2020)

Dijital ortamda uzaktan katılımlı toplantılar için süreci anlatan sunu  (Güncelleme 29 Nisan 2020)

 

YL ve Dr Semineri

Seminer Değerlendirme Formu (Güncelleme: 22 Haziran 2020)