Akademik Takvim

TNKÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2021-2022 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI AKADEMİK TAKVİMİ*

 (06/09/2021 tarihli 33-17 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile Güncellenmiştir.)

AKADEMİK TAKVİM AKTİVİTESİ

Başlama- Bitiş Tarihi

Lisansüstü Programlara yeni öğrenci başvuruları (T.C. ve Yabancı Uyruklu)

26 Temmuz 2021 – 6 Ağustos 2021

Lisansüstü Programlara yatay geçiş başvuruları

26 Temmuz 2021 – 6 Ağustos 2021

Lisansüstü Giriş Sınavları

12 Ağustos 2021

Lisansüstü Giriş Sınavı sonuç tutanaklarının ve Başarılı bulunan adaylar için danışman önerilerinin Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı ve Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye gönderilmesi için son gün

20 Ağustos 2021

Kesin Kayıt (YL- Doktora Programlarına ilk defa kayıt yaptıracak adaylar)

31 Ağustos 2021 – 2 Eylül 2021 (3 gün)

Kesin Kayıt (YL- Doktora Programlarına ilk defa kayıt yaptıracak YEDEK adaylar için)

7 – 8 Eylül 2021 (2 gün)

Ders Kaydı/Kayıt Yenileme (Kesin kayıt yaptırmış olan yeni öğrenciler dahil kayıtlı tüm öğrenciler)

20 Eylül 2021 – 24 Eylül 2021

Kesin kayıt yaptırmış olan yeni öğrencilerden Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulacak öğrencilerin “Bilimsel Hazırlık Ders Formlarının” Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye gönderilmesi

20 Eylül 2021 – 24 Eylül 2021

Danışman Değişikliği taleplerinin (öğrenci/öğretim üyesi) Akademik Kurul Kararı ve Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye gönderilmesi için son gün

24 Eylül 2021

YL Tez Çalışma Planlarının Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye gönderilmesi için son gün (gönderilmemesi durumunda ilgili yarıyılda "Tez" dersi alınamaz)

24 Eylül 2021

Derslerin Başlangıcı

27 Eylül 2021

Mazeretli Kayıt Yenileme / Ders Ekle - Çıkar

27 Eylül 2021 – 1 Ekim 2021

Ders ve kredi saydırma başvurusunun öğrenci tarafından ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına yapılması ve Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı ile değerlendirilerek Enstitüye gönderilmesi için son gün

1 Ekim 2021

Kayıt Dondurma Başvurusu için son gün

8 Ekim 2021

Seminer konularının Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye gönderilmesi için son gün 

28 Ekim 2021

Doktora Yeterlik Sınavları

8 Kasım 2021 – 7 Ocak 2022

 Ara sınav veya ara sınav yerine geçecek proje ve ödev notlarının otomasyona girilmesi için son gün (sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 1 hafta içinde sisteme girilmelidir)

7 Ocak 2022

Derslerin Bitişi

7 Ocak 2022

Tezlerin ve Tez Savunma Sınav Jüri önerilerinin ve diğer belgelerin Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye Gönderilmesi İçin Son Gün (Azami öğrencilik süresi sona eren öğrenciler için)

10 Ocak 2022 – 21 Ocak 2022

Yarıyıl Sonu Sınavları

10 Ocak 2022 – 21 Ocak 2022

Doktora Tez İzleme Raporları ve TİK  Değerlendirme Tutanaklarının Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye gönderilmesi için son gün (öğrencinin teslim ettiği 2021 yılı birinci tez izleme raporunun değerlendirilmesi için TİK tarafından Mayıs veya Haziran ayında yapılacak toplantının değerlendirme sonucu)

10 Ocak 2022 – 21 Ocak 2022

Yarıyıl sonu sınav sonuçlarının otomasyona girilmesi için son gün (lisansüstü seçmeli derslerin not sonuçlarının ve Seminer/Uzmanlık Alan Dersi/Tez derslerinin Başarılı/Başarısız yarıyıl sonu sınav sonuçlarının) (sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 1 hafta içinde sisteme girilmelidir)

28 Ocak 2022

Seminerlerin ve değerlendirme formlarının Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla bir ciltli kopya ve bir CD olarak Enstitüye gönderilmesi için son gün

31 Ocak 2022– 11 Şubat 2022

Yarıyıl sonu sınav sonuç çıktılarının Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye gönderilmesi için son gün

31 Ocak 2022– 11 Şubat 2022

Bütünleme Sınavları

31 Ocak 2022– 4 Şubat 2022

Tez Savunma Sınavları için son gün (azami öğrencilik süresi sona eren öğrenciler için)**

14 Şubat 2022 – 28 Şubat 2022

Bütünleme sınav sonuçlarının sisteme girilmesi için son gün (Sistem, bahar yarıyılı ders kayıtlarının başlayacak olması nedeniyle güz dönemi not girişine kapatılacaktır)

11 Şubat 2022

Bütünleme sınav sonuç çıktılarının Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye gönderilmesi için son gün

14 Şubat 2022 – 25 Şubat 2022

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrencilerin yeniden yapılacak olan Tez Savunma Sınavları için son gün (azami öğrencilik süresi sona eren öğrenciler için)**

16 Mayıs 2022 – 27 Mayıs 2022 (Yüksek Lisans)          

15 Ağustos 2022 – 26 Ağustos 2022 (Doktora)

*Güncel gelişmelere göre 2021-2022 Güz yy. Akademik Takvimi yenilenebilmektedir. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri tavsiye edilir.

**Azami öğrenim süresi sona eren öğrenciler için ilgili sınav tarihlerinin belirlenmesinde yönetmeliğimizin ilgili maddeleri geçerlidir.