Akademik Takvim

TNKÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2020-2021 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI AKADEMİK TAKVİMİ*

 (20/11/2020 tarihli ve 41-..01 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararı) (Son Güncelleme : 19/02/2021-08 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararı)

AKADEMİK TAKVİM AKTİVİTESİ

Başlama- Bitiş Tarihi

Lisansüstü Programlara yeni öğrenci başvuruları (T.C. ve Yabancı Uyruklu)

29 Aralık 2020 - 12 Ocak 2021

Lisansüstü Programlara yatay geçiş başvuruları

29 Aralık 2020 - 12 Ocak 2021

Lisansüstü Giriş Sınavları

20 Ocak 2021

Lisansüstü Giriş Sınavı sonuç tutanaklarının ve Başarılı bulunan adaylar için danışman önerilerinin Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı ve Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye gönderilmesi için son gün

26 Ocak 2021

Kesin Kayıt (YL- Doktora Programlarına ilk defa kayıt yaptıracak adaylar)

8 - 9 - 10 Şubat 2021 (3 gün)

Kesin Kayıt (YL- Doktora Programlarına ilk defa kayıt yaptıracak YEDEK adaylar için)

16 - 17 Şubat 2021 (2 gün)

Ders Kaydı/Kayıt Yenileme (Kesin kayıt yaptırmış olan yeni öğrenciler dahil kayıtlı tüm öğrenciler)

22 Şubat 2021 - 26 Şubat 2021

Kesin kayıt yaptırmış olan yeni öğrencilerden Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulacak öğrencilerin “Bilimsel Hazırlık Ders Formlarının” Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye gönderilmesi

22 Şubat 2021 - 26 Şubat 2021

Danışman Değişikliği taleplerinin (öğrenci/öğretim üyesi) Akademik Kurul Kararı ve Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye gönderilmesi için son gün

26 Şubat 2021

YL Tez Çalışma Planlarının Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye gönderilmesi için son gün (gönderilmemesi durumunda ilgili yarıyılda "Tez" dersi alınamaz)

26 Şubat 2021

Derslerin Başlangıcı

1 Mart 2021

Mazeretli Kayıt Yenileme / Ders Ekle - Çıkar

1 Mart 2021 - 05 Mart 2021

Ders ve kredi saydırma başvurusunun öğrenci tarafından ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına yapılması ve Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı ile değerlendirilerek Enstitüye gönderilmesi için son gün

5 Mart 2021

Kayıt Dondurma Başvurusu için son gün

19 Mart 2021

Seminer konularının Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye gönderilmesi için son gün (Pandemi nedeniyle seminer sunumu yapılamayacağından sadece seminer konuları bildirilecektir.)

02 Nisan 2021

Doktora Yeterlik Sınavları

17 Mayıs 2021 - 18 Haziran 2021

 Ara sınav veya ara sınav yerine geçecek proje ve ödev notlarının otomasyona girilmesi için son gün (sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 1 hafta içinde sisteme girilmelidir)

11 Haziran 2021

Derslerin Bitişi

11 Haziran 2021

Tezlerin ve Tez Savunma Sınav Jüri önerilerinin ve diğer belgelerin Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye Gönderilmesi İçin Son Gün (Azami öğrencilik süresi sona eren öğrenciler için)

11 Haziran 2021

Yarıyıl Sonu Sınavları

12 Haziran - 27 Haziran 2021

Doktora Tez İzleme Raporları ve TİK  Değerlendirme Tutanaklarının Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye gönderilmesi için son gün (öğrencinin teslim ettiği 2021 yılı birinci tez izleme raporunun değerlendirilmesi için TİK tarafından Mayıs veya Haziran ayında yapılacak toplantının değerlendirme sonucu)

30 Haziran 2021

Yarıyıl sonu sınav sonuçlarının otomasyona girilmesi için son gün (lisansüstü seçmeli derslerin not sonuçlarının ve Seminer/Uzmanlık Alan Dersi/Tez derslerinin Başarılı/Başarısız yarıyıl sonu sınav sonuçlarının) (sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 1 hafta içinde sisteme girilmelidir)

2 Temmuz 2021

Seminerlerin ve değerlendirme formlarının Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla PDF olarak Enstitüye gönderilmesi için son gün

9 Temmuz 2021

Yarıyıl sonu sınav sonuç çıktılarının Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye gönderilmesi için son gün

9 Temmuz 2021

Bütünleme Sınavları

3 Temmuz 2021 - 11 Temmuz 2021

Tez Savunma Sınavları için son gün (azami öğrencilik süresi sona eren öğrenciler için)

12 Temmuz 2021

Bütünleme sınav sonuçlarının sisteme girilmesi için son gün (Sistem, bahar yarıyılı ders kayıtlarının başlayacak olması nedeniyle güz dönemi not girişine kapatılacaktır)

16 Temmuz 2021

Bütünleme sınav sonuç çıktılarının Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye gönderilmesi için son gün

28 Temmuz 2021

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrencilerin yeniden yapılacak olan Tez Savunma Sınavları için son gün (azami öğrencilik süresi sona eren öğrenciler için)

12 Ekim 2021 (Yüksek Lisans)         

12 Ocak 2022 (Doktora)

*Güncel gelişmelere göre 2020-2021 Bahar  yy. Akademik Takvimi yenilenebilmektedir. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri tavsiye edilir.