Akademik Takvim

 

TNKÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2022-2023 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI AKADEMİK TAKVİMİ*

 (01/08/2022 tarihli ve 27/02 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararı.)

AKADEMİK TAKVİM AKTİVİTESİ

Başlama- Bitiş Tarihi

Lisansüstü Programlara yeni öğrenci başvuruları (T.C. ve Yabancı Uyruklu)

25 Temmuz 2022- 5 Ağustos 2022

Lisansüstü Programlara yatay geçiş başvuruları

25 Temmuz 2022 - 5 Ağustos 2022

Lisansüstü Giriş Sınavları

11 Ağustos 2022 - Tezli D ve YL Programları

12 Ağustos 2022 – Tezsiz YL Programı

Lisansüstü Giriş Sınavı sonuç tutanaklarının ve Başarılı bulunan adaylar için danışman önerilerinin Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı ve Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye gönderilmesi için son gün

19 Ağustos 2022

Kesin Kayıt (YL- Doktora Programlarına ilk defa kayıt yaptıracak adaylar)

31 Ağustos 2022 – 2 Eylül 2022 (3 gün)

Kesin Kayıt (YL- Doktora Programlarına ilk defa kayıt yaptıracak YEDEK adaylar için)

7 – 8 Eylül 2022 (2 gün)

Ders Kaydı/Kayıt Yenileme (Kesin kayıt yaptırmış olan yeni öğrenciler dahil kayıtlı tüm öğrenciler)

19 - 23 Eylül 2022

Kesin kayıt yaptırmış olan yeni öğrencilerden Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulacak öğrencilerin “Bilimsel Hazırlık Ders Formlarının” Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye gönderilmesi

19 - 23 Eylül 2022

Danışman Değişikliği taleplerinin (öğrenci/öğretim üyesi) Akademik Kurul Kararı ve Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye gönderilmesi için son gün

23 Eylül 2022

YL Tez Çalışma Planlarının Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye gönderilmesi için son gün (gönderilmemesi durumunda ilgili yarıyılda "Tez" dersi alınamaz)

23 Eylül 2022

Derslerin Başlangıcı

26 Eylül 2022

Mazeretli Kayıt Yenileme / Ders Ekle - Çıkar

26 Eylül 2022 – 30 Eylül 2022

Ders ve kredi saydırma başvurusunun öğrenci tarafından ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına yapılması ve Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı ile değerlendirilerek Enstitüye gönderilmesi için son gün

30 Eylül 2022

Kayıt Dondurma Başvurusu için son gün

7 Ekim 2022

Seminer konularının, Tarihlerinin ve Sunum Şekillerinin Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye gönderilmesi için son gün 

27 Ekim 2022

Doktora Yeterlik Sınavları

7 Kasım 2022 –   6 Ocak 2023

 Ara sınav veya ara sınav yerine geçecek proje ve ödev notlarının otomasyona girilmesi için son gün (sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 1 hafta içinde sisteme girilmelidir)

30 Aralık 2022

Derslerin Bitişi 

30 Aralık 2022

Tezsiz yüksek lisans dönem projelerinin ve dönem projesi sınav jüri önerilerinin ve diğer belgelerin Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye Gönderilmesi İçin Son Gün

30 Aralık 2022

Tezlerin ve Tez Savunma Sınav Jüri önerilerinin ve diğer belgelerin Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye Gönderilmesi İçin Son Gün (Azami öğrencilik süresi sona eren öğrenciler için**)

02 - 13 Ocak 2023

Tezsiz yüksek lisans dönem projesi sınavlarının yapılması ve sonuçlarının otomasyona girilmesi için son gün

20 Ocak 2023

Yarıyıl Sonu Sınavları

02 - 13 Ocak 2023

Doktora Tez İzleme Raporları ve TİK  Değerlendirme Tutanaklarının Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye gönderilmesi için son gün (öğrencinin teslim ettiği ve TİK tarafından değerlendirilen Ocak-Haziran 2022 dönem raporu sonucu)

9 - 20 Ocak 2022

Yarıyıl sonu sınav sonuçlarının otomasyona girilmesi için son gün (lisansüstü seçmeli derslerin not sonuçlarının ve Seminer/Uzmanlık Alan Dersi/Tez derslerinin Başarılı/Başarısız yarıyıl sonu sınav sonuçlarının) (sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 1 hafta içinde sisteme girilmelidir)

20 Ocak 2023

Seminerlerin (PDF olarak) ve değerlendirme formlarının Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye gönderilmesi için son gün

23 Ocak - 3 Şubat 2023

Yarıyıl sonu sınav sonuç çıktılarının Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye gönderilmesi için son gün

23 Ocak - 3 Şubat 2023

Bütünleme Sınavları

23 Ocak - 27 Ocak 2023

Tez Savunma Sınavları için son gün (azami öğrencilik süresi sona eren öğrenciler için)**

6 - 17 Şubat 2023

Bütünleme sınav sonuçlarının sisteme girilmesi için son gün (Sistem, bahar yarıyılı ders kayıtlarının başlayacak olması nedeniyle güz dönemi not girişine kapatılacaktır)

3 Şubat 2023

Bütünleme sınav sonuç çıktılarının Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye gönderilmesi için son gün

13- 24 Şubat 2022

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrencilerin yeniden yapılacak olan Tez Savunma Sınavları için son gün (azami öğrencilik süresi sona eren öğrenciler için)**

15 - 26 Mayıs 2023 (Yüksek Lisans)          

14 - 25 Ağustos 2023 (Doktora)

*Güncel gelişmelere göre 2021-2022 Bahar yy. Akademik Takvimi yenilenebilmektedir. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri tavsiye edilir.

**Azami öğrenim süresi sona eren öğrenciler için ilgili sınav tarihlerinin belirlenmesinde yönetmeliğimizin ilgili maddeleri geçerlidir.

TNKÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2021-2022 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI AKADEMİK TAKVİMİ*

 (31/01/2022 tarihli ve 05-11 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararı.)

AKADEMİK TAKVİM AKTİVİTESİ

Başlama- Bitiş Tarihi

Lisansüstü Programlara yeni öğrenci başvuruları (T.C. ve Yabancı Uyruklu)

27 Aralık 2021 – 7 Ocak 20221

Lisansüstü Programlara yatay geçiş başvuruları

27 Aralık 2021 – 7 Ocak 20221

Lisansüstü Giriş Sınavları

13 Ocak 2022 - Tezli D ve YL Programları

14 Ocak 2022 – Tezsiz YL Programı

Lisansüstü Giriş Sınavı sonuç tutanaklarının ve Başarılı bulunan adaylar için danışman önerilerinin Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı ve Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye gönderilmesi için son gün

20 Ocak 2022

Kesin Kayıt (YL- Doktora Programlarına ilk defa kayıt yaptıracak adaylar)

31 Ocak 2022 – 2 Şubat 2022 (3 gün)

Kesin Kayıt (YL- Doktora Programlarına ilk defa kayıt yaptıracak YEDEK adaylar için)

7 – 8 Şubat 2022 (2 gün)

Ders Kaydı/Kayıt Yenileme (Kesin kayıt yaptırmış olan yeni öğrenciler dahil kayıtlı tüm öğrenciler)

21 – 25 Şubat 2022

Kesin kayıt yaptırmış olan yeni öğrencilerden Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulacak öğrencilerin “Bilimsel Hazırlık Ders Formlarının” Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye gönderilmesi

21 – 25 Şubat 2022

Danışman Değişikliği taleplerinin (öğrenci/öğretim üyesi) Akademik Kurul Kararı ve Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye gönderilmesi için son gün

25 Şubat 2022

YL Tez Çalışma Planlarının Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye gönderilmesi için son gün (gönderilmemesi durumunda ilgili yarıyılda "Tez" dersi alınamaz)

25 Şubat 2022

Derslerin Başlangıcı

28 Şubat 2022

Mazeretli Kayıt Yenileme / Ders Ekle - Çıkar

28 Şubat 2022 – 4 Mart 2022

Ders ve kredi saydırma başvurusunun öğrenci tarafından ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına yapılması ve Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı ile değerlendirilerek Enstitüye gönderilmesi için son gün

4 Mart 2022

Kayıt Dondurma Başvurusu için son gün

11 Mart 2022

Seminer konularının, Tarihlerinin ve Sunum Şekillerinin Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye gönderilmesi için son gün 

1 Nisan 2022

Doktora Yeterlik Sınavları

11 Nisan 2022 – 10 Haziran 2022

 Ara sınav veya ara sınav yerine geçecek proje ve ödev notlarının otomasyona girilmesi için son gün (sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 1 hafta içinde sisteme girilmelidir)

10 Haziran 2022

Derslerin Bitişi

10 Haziran 2022

Tezlerin ve Tez Savunma Sınav Jüri önerilerinin ve diğer belgelerin Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye Gönderilmesi İçin Son Gün (Azami öğrencilik süresi sona eren öğrenciler için**)

13 – 24 Haziran 2022

Yarıyıl Sonu Sınavları

13 – 24 Haziran 2022

Doktora Tez İzleme Raporları ve TİK  Değerlendirme Tutanaklarının Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye gönderilmesi için son gün (öğrencinin teslim ettiği ve TİK tarafından değerlendirilen Ocak-Haziran 2022 dönem raporu sonucu)

1 – 14 Temmuz 2022

Yarıyıl sonu sınav sonuçlarının otomasyona girilmesi için son gün (lisansüstü seçmeli derslerin not sonuçlarının ve Seminer/Uzmanlık Alan Dersi/Tez derslerinin Başarılı/Başarısız yarıyıl sonu sınav sonuçlarının) (sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 1 hafta içinde sisteme girilmelidir)

1 Temmuz 2022

Seminerlerin (PDF olarak) ve değerlendirme formlarının Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye gönderilmesi için son gün

4 – 14 Temmuz 2022

Yarıyıl sonu sınav sonuç çıktılarının Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye gönderilmesi için son gün

4 – 14 Temmuz 2022

Bütünleme Sınavları

2 – 7 Temmuz 2022

Tez Savunma Sınavları için son gün (azami öğrencilik süresi sona eren öğrenciler için)**

18 – 29 Temmuz 2022

Bütünleme sınav sonuçlarının sisteme girilmesi için son gün (Sistem, bahar yarıyılı ders kayıtlarının başlayacak olması nedeniyle güz dönemi not girişine kapatılacaktır)

11 Temmuz 2022

Bütünleme sınav sonuç çıktılarının Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye gönderilmesi için son gün

18 – 29 Temmuz 2022

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrencilerin yeniden yapılacak olan Tez Savunma Sınavları için son gün (azami öğrencilik süresi sona eren öğrenciler için)**

17 – 28 Ekim 2022 (Yüksek Lisans)          

16 – 23 Ocak 2023 (Doktora)

*Güncel gelişmelere göre 2021-2022 Bahar yy. Akademik Takvimi yenilenebilmektedir. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri tavsiye edilir.

**Azami öğrenim süresi sona eren öğrenciler için ilgili sınav tarihlerinin belirlenmesinde yönetmeliğimizin ilgili maddeleri geçerlidir.