Akademik Takvim

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2020-2021 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

GÜZ YARIYILI AKADEMİK TAKVİMİ*

YL Tez Çalışma Planlarının Enstitüye gönderilmesi için son gün (gönderilmemesi durumunda güz yarıyılında "Tez" dersi alınamaz)

09 Ekim 2020

Ders Kaydı/Kayıt Yenileme

28 Eylül 2020 - 2 Ekim 2020

Danışman Değişikliği taleplerinin (öğrenci/öğretim üyesi) Enstitüye gönderilmesi için son gün

2 Ekim 2020

Derslerin Başlangıcı

5 Ekim 2020

Mazeretli Kayıt Yenileme / Ders Ekle - Çıkar

05-09 Ekim 2020

Kayıt Dondurma Başvurusu için son gün

16 Ekim 2020

Doktora Yeterlik Sınavları

15 Kasım 2020-15 Ocak 2021

 Ara sınav veya ara sınav yerine geçecek proje ve ödev notlarının otomasyona girilmesi için son gün (sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 1 hafta içinde sisteme girilmelidir)

15 Ocak 2021

Derslerin Bitişi

15 Ocak 2021

Tezlerin ve Tez Savunma Sınav Jüri Tekliflerinin  ve diğer belgelerin Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye Gönderilmesi İçin Son Gün (Azami öğrencilik süresi sona eren öğrenciler için)

15 Ocak 2021

Yarıyıl Sonu Sınavları

18 Ocak 2021 - 29 Ocak 2021

Ara Tatil

01-05 Şubat 2021

Seminerlerin ve değerlendirme formlarının Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla PDF olarak Enstitüye gönderilmesi ve Başarılı/Başarısız sonuçlarının otomasyona girilmesi için son gün

5 Şubat 2021

Yarıyıl sonu sınav sonuçlarının otomasyona girilmesi için son gün (sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 1 hafta içinde sisteme girilmelidir)

5 Şubat 2021

Yarıyıl sonu sınav sonuç çıktılarının Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye gönderilmesi için son gün

12 Şubat 2021

Bütünleme Sınavları

8 Şubat 2021 - 12 Şubat 2021

Tez Savunma Sınavları için son gün (azami öğrencilik süresi sona eren öğrenciler için)

15 Şubat 2021

Bütünleme sınav sonuçlarının sisteme girilmesi için son gün (Sistem, bahar yarıyılı ders kayıtlarının başlayacak olması nedeniyle güz dönemi not girişine kapatılacaktır)

19 Şubat 2021

Bütünleme sınav sonuç çıktılarının Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye gönderilmesi için son gün

26 Şubat 2021

Doktora Tez İzleme Raporları ve TİK  Değerlendirme Tutanaklarının Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye gönderilmesi için son gün (öğrencinin teslim ettiği 2020 yılı ikinci tez izleme raporunun değerlendirilmesi için TİK tarafından Kasım veya Aralık ayında yapılacak toplantının değerlendirme sonucu)

31 Aralık 2020

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrencilerin yeniden yapılacak olan Tez Savunma Sınavları için son gün (azami öğrencilik süresi sona eren öğrenciler için)

15 Mayıs 2021 (Yüksek Lisans)          15 Ağustos 2021 (Doktora)

*Güncel gelişmelere göre 2020-2021 Güz yy. Akademik Takvimi yenilenebilmektedir. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri tavsiye edilir.