Yazım Kılavuzları

 

Üniversitemiz Senatosunun 30.05.2019 tarih ve 2019/09 sayılı toplantısında alınan 09 nolu karar ile onaylanan ve 19/07/2019 tarihli ve 30 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile uygulanmasına ilişkin hususları belirlenen TNKU Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kuralları Kılavuzu,  01 Ekim 2019 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanmıştır.

Yeni Tez Yazım Kuralları Kılavuzunda şekil ve içerik yönünden birçok güncelleme yapılmıştır.

  • Yeni kılavuza göre tezler, “APA 6.0” veya “IEEE” kaynak gösterme yöntemlerinden biri kullanılarak yazılabilecektir.
  • Ayrıca tezini Microsoft Word veya LATEX de yazacak öğrenciler için tez yazım şablonları hazırlanmıştır. Bu kılavuzun uygulanmasında “Tez Yazım Şablonu”nun kullanılması önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Kılavuzda belirtilen yazım kuralları, “Tez Yazım Şablonuna” stiller olarak eklenmiştir. Bu stiller kullanılarak teze eklenen metinlerin yazım kurallarına uygunluğu da sağlanmış olacaktır. Bu nedenle öğrencilerimizin tez yazımına, bu şablonu (Tez Yazım Şablonu word - latex dosyası) kullanarak başlamaları tavsiye edilmektedir.

 

  Tez Yazım Kuralları Kılavuzu (Yeni) İndir
  Tez Yazım Şablonu  (Microsoft Word Kullananlar için) İndir
  Tez Yazım ŞAblonu (LATEX kullananlar için)

İndir

Yardım

 

İhtiyaç duyulduğunda APA 6.0 ve IEEE kaynak gösterme yöntemlerine ilişkin geniş bilgiye aşağıdaki dökümanlardan da ulaşılabilmektedir. 

APA 6.0 Kaynak Gösterme Kılavuzu (İngilizce) İndir
IEEE Kaynak Gösterme Kılavuzu (İngilizce) İndir