2020-02-12

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Akademik TakvimTEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2019-2020 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

BAHAR YARIYILI AKADEMİK TAKVİMİ*

Kayıt Yenileme

29-31 Ocak 2020

Kayıt Dondurma Başvurusu İçin Son Gün

31 Ocak 2020

Derslere Başlama

3 Şubat 2020

Mazeretli Kayıt Yenileme / Ders Ekle-Çıkar

03-07 Şubat 2020

Lisansüstü Özel Öğrenci Başvuruları

03-07 Şubat 2020

Ara Sınav, Proje ve Ödev Notlarının Otomasyona Girilmesi İçin Son Gün (Sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 1 hafta içinde sisteme girilmelidir)

08 Mayıs 2020

Derslerin Bitişi

08 Mayıs 2020

Tezlerin ve Tez Savunma Sınav Jürilerinin Enstitüye Gönderilmesi İçin Son Gün (Azami öğrencilik süresi sona eren öğrenciler için)

08 Mayıs 2020

Yarıyıl Sonu Sınavları

11-22 Mayıs 2020

Seminerlerin Teslimi ve Başarılı/Başarısız Sonuçlarının Otomasyona Girilmesi İçin Son Gün

29 Mayıs 2020

Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının Otomasyona Girilmesi İçin Son Gün (Sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 1 hafta içinde sisteme girilmelidir)

29 Mayıs 2020

Yarıyıl Sınav Sonuçlarının Anabilim Dallarında Enstitüye Gönderilmesi İçin Son Gün

05 Haziran 2020

Bütünleme Sınavları

01-05 Haziran 2020

Bütünleme Sınav Sonuçlarının Sisteme Girilmesi için Son Gün (Sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 1 hafta içinde sisteme girilmelidir)

12 Haziran 2020

Bütünleme Sınav Sonuçlarının Anabilim Dallarından Enstitüye Gönderilmesi İçin Son Gün

19 Haziran 2020

Tez İzleme Raporlarının Enstitüye Gönderilmesi İçin Son Gün

(Ocak-Haziran 2019 dönemi)

30 Haziran 2020

Tezi Hakkında Düzeltme Kararı Verilenlerin İkinci Tez Savunma Sınav Tarihi İçin Son Gün (Azami öğrencilik süresi sona eren öğrenciler için)

07 Ağustos 2020