2021-01-15

20 Ocak 2021 Tarihinde Yapılacak Olan Lisansüstü Giriş Sınavı Bilgileri 

Enstitümüzün 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Kontenjanlarına başvuran adaylardan başvurusu onaylanmış olan adayların 20 Ocak 2021 Çarşamba günü yapılacak "Lisansüstü  Giriş Sınavı" bilgileri aşağıda sunulmuştur. 

Başvurusu onaylanan adaylara duyurulur. 

 

 

LİSANSÜSTÜ GİRİŞ SINAVI BİLGİLERİ

ANABİLİM DALI

Tarihi

Saati

 

Yeri

 

Sınav Şekli

Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme (Tezsiz YL-Uzaktan Öğretim)

20 Ocak 2021 

13.30

Ziraat Fakültesi

B Blok Amfi 4

Mülakat

BAHÇE BİTKİLERİ

20 Ocak 2021 

10.00

Ziraat Fakültesi B. Blok Amfi-1

Mülakat

BİTKİ KORUMA

20 Ocak 2021 

10.00

Ziraat Fakültesi B. Blok Bitki Koruma Bölümü

Mülakat

BİYOLOJİ

20 Ocak 2021 

10.00

Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

Mülakat

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

20 Ocak 2021 

10.00

Çorlu Mühendislik  Fakültesi Bilgisayar Müh.  Bölümü

Yazılı Bilim Sınavı + Mülakat

(Genel Başarı Notu = Yazılı Bilim Sınavı %60 + Mülakat %40)

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ

 

20 Ocak 2021 

10.00

Ziraat Fakültesi A  Blok Biyosistem Mühendisliği Bölümü

Mülakat

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ

20 Ocak 2021 

10.00

Çorlu Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Müh. Bölümü

Mülakat

FİZİK

20 Ocak 2021 

10.00

Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü

Mülakat

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

20 Ocak 2021 

10.00

Ziraat Fakültesi A Blok Gıda Mühendisliği Bölümü

Yazılı Bilim Sınavı

KİMYA

20 Ocak 2021 

10.00

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

Mülakat

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

20 Ocak 2021 

10.00

Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Müh. Bölümü

Yazılı Bilim Sınavı

PEYZAJ MİMARLIĞI

20 Ocak 2021 

10.00

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak. Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Mülakat

TARIM EKONOMİSİ

20 Ocak 2021 

10.00

Ziraat Fak. B. Blok

Tarım Ekonomisi Bölümü

Mülakat

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ

20 Ocak 2021 

10.00

Ziraat Fak. B. Blok  Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

Mülakat

TARLA BİTKİLERİ

20 Ocak 2021 

10.00

Ziraat Fakültesi B Blok

Tarla Bitkileri Bölümü

Mülakat

TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME

20 Ocak 2021 

10.00

Ziraat Fakültesi B Blok

Toprak Bilim ve Bitki Besleme Bölümü

Mülakat

ZOOTEKNİ

20 Ocak 2021 

10.00

Ziraat Fakültesi A Blok

Zootekni Bölümü

Mülakat