2021-06-04

28.05.2021 tarihinde Matematik ABD Doktora Programı ilk mezununu verdiMatematik Anabilim Dalı Doktora Programının ilk mezunu olan Ayla ERDUR KARA’ nın, Prof. Dr. Mahmut ERGÜT danışmanlığında hazırlamış olduğu tezin Savunma Sınavı 28 Mayıs 2021 tarihinde çevrim içi olarak yapılmıştır.

“Ortalama Eğrilik Tipi Denklemleri Sağlayan Altmanifoldlar” başlıklı doktora tezi jüri üyeleri tarafından başarılı olarak değerlendirilmiş olup öğrencimiz Ayla ERDUR KARA ve danışmanı Prof. Dr. Mahmut ERGÜT hocamızı tebrik ederiz.

JÜRİ ÜYELERİ

Prof. Dr. Mahmut ERGÜT (Danışman) TNKÜ Fen Edebiyat Fak. Matematik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Bayram ŞAHİN Ege Üniv. Fen Fakültesi Matematik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Cihan ÖZGÜR İzmir Demokrasi Üniv. Fen Edeb. Fak. Matematik Anabilim Dalı

Doç. Dr. Nurettin Cenk TURGAY İTÜ Fen Edeb. Fak. Matematik Müh. Anabilim Dalı

Doç. Dr. Erdal BAYRAM TNKU Fen Edebiyat Fak. Matematik Anabilim Dalı

Doç. Dr. Muhittin Evren AYDIN (II. D) Fırat Üniv. Fen Fak. Matematik Anabilim Dalı