2018-07-17

7143 Sayılı AF Kanunundan yararlanmak üzere başvuranlar hakkında-1Enstitümüz Anabilim Dallarından ilişiği kesilenlerden, 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 Sayılı Kanunun 15. Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 78 nci maddenin ilgili hükümlerinden yararlanmak üzere 28/05/2018 - 27/06/2018 tarihleri arasında başvuranların listesi, 29/06/2018 tarihli ve 25 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Toplantısında görüşülmüş ve aşağıda dosyası sunulan 25 nolu karar alınmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.  http://bhi.nku.edu.tr/basinyonetim/resim/images/editorresimleri/1248/files/1_EYK%20KARARI(29_06_2018).pdf