2018-05-30

7143 Sayılı Af Kanunu7143 SAYILI AF KANUNU BAŞVURU TARİH VE KOŞULLARI

7143 Sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanunun 15.Maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen "Geçici Madde 78" için TIKLAYINIZ

7143 SAYILI AF KANUNUNDAN YARARLANMAK İSTEYENLERİN DİKKATİNE

Enstitümüz lisansüstü programlarında öğrenim görmekte iken bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (18 Mayıs 2018), kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar, 7143 sayılı Kanundan yararlanmak üzere başvuru yapabilecektir.

Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler, 7143 sayılı Kanun’dan yararlanmak üzere başvuru yapamazlar.

BAŞVURULAR

Başvuru Tarihleri 18/05/2018 - 18/09/2018 tarihleri arasında 4 ay içerisinde yapılabilir. (Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır)
Başvuru Şekli
  • Adayların başvuru dilekçesi ve Adli Sicil Kaydı belgesini şahsen veya posta/kargo yoluyla aşağıdaki adrese teslim etmeleri/göndermeleri gerekmektedir. (e-devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilecektir)
  • Bu Kanun maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar, terhislerini takip eden 2 (iki) ay içinde Enstitümüze başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılacaklardır.
Adres Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Namık Kemal Mh. Kampüs Cd. No:1
Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

  1. Dilekçe (indirmek için tıklayınız.)
  2. Adli Sicil Kaydı.
  3. Diploma (İlişik kesme sırasında alan öğrenciler ile başarılı olup kesin kayıt yaptırmayanlar için).
  4. Askerlik Durum Belgesi (Erkek öğrenciler için).
  5. Kimlik kartı fotokopisi.
  6. 3 adet fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)