Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi vermektedir.

Çalışma Konuları

Aşılı ve aşısız köklü asma fidan üretimi

Sofralık ve şaraplık üzüm yetiştiriciliği

Hidroponik yöntemlerle asma fidanı üretimi

Üzümsü meyve yetiştiriciliği

Bazı bahçe bitkilerinin sitolojik incelemeleri

Bahçe bitkileri biyoteknolojisi

Açıkta mevsim sebzeleri yetiştiriciliği

Sebze tohumculuğu

Örtüaltı tarımı

Örtüaltında topraksız yetiştiricilik

Meyve yetiştiriciliği

Bahçe bitkilerinde döllenme biyolojisi

Bahçe bitkilerinde stres fizyolojisi

Program profilleri

Bahçe Bitkileri Yüksek Lisans programı öğrencilere bilimsel bir çalışmanın nasıl kurulacağı ve yürütüleceğini, bahçe bitkileri yetiştiriciliği alanında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlayan ve bir Yüksek Lisans Tezi yazımı ve sunumu yapabilme yetisini verir.

Bahçe Bitkileri Doktora programı ise Yüksek Lisans derecesi almış kişilere; bahçe bitkileri bilim dalında daha spesifik bilgiler vererek, kendi başlarına bir denemeyi bağımsız olarak baştan sona kurgulayıp yürütme becerisini kazandırır. Ayrıca kişinin Yüksek Lisans seviyesinin üstünde orjinal bir tez yazmasını öğretir.

Öğretim Yöntemleri

Öğretim yöntemleri; kişisel becerilerin geliştirilmesi, farklı öğretim-öğrenim stratejileri, kişisel disiplin, hayat boyu öğrenme, gözlem yapabilme, bilgiyi paylaşma, sunum teknikleri, kritik yapma, grup çalışması, bilginin efektif kullanımı başlıkları altında toplanabilir.