2019-06-11

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tez Savunma SınavıBahçe Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Simge ÜNLÜSOY’un Prof. Dr. Elman BAHAR danışmanlığında hazırlamış olduğu “Merlot Üzüm Çeşidinde Farklı Toprak İşleme ve Salkım Seyreltme Uygulamalarının Tane Heterojenitesi ve Bileşimi Üzerine Etkileri” konulu tez savunma sınavı 10/06/2019 tarihinde Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında yapılmıştır.

Yüksek lisans tezi, jüri üyeleri tarafından başarılı olarak değerlendirilmiş olup öğrencimiz Simge ÜNLÜSOY ve danışmanı Prof. Dr. Elman BAHAR hocamızı tebrik ederiz.

JÜRİ ÜYELERİ:

Prof. Dr. Alper DARDENİZ Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü

Prof. Dr. Elman BAHAR TNKU Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü

Doç. Dr. İlknur KORKUTAL TNKU Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü