2019-06-17

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tez Savunma SınavıBahçe Bitkileri Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programı öğrencisi Nagehan KILINÇ SELEK’in Doç. Dr. Demir KÖK danışmanlığında hazırlamış olduğu “Farklı Dönemlerde Uygulanan Salisilik ve 5-Klorosalisilik Asit Elisitörlerinin Syrah Üzüm Çeşidinde Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri” konulu Tez Savunma Sınavı 11/06/2019 tarihinde Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında yapılmıştır.

Yüksek lisans tezi, jüri üyeleri tarafından başarılı olarak değerlendirilmiş olup öğrencimiz Nagehan KILINÇ SELEK ve danışmanı Doç. Dr. Demir KÖK hocamızı tebrik ederiz.

JÜRİ ÜYELERİ:

Prof. Dr. Alper DARDENİZ               Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü

Prof. Dr. Salih ÇELİK                          TNKU Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü

Doç. Dr. Demir KÖK                          TNKU Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü