2019-06-17

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tez Savunma SınavıBahçe Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı öğrencisi Ali İzzet TORÇUK’ un “Yeni Islah Edilen Güz Gülü Ve Bozbey Üzüm Çeşitlerinin Soğukta Muhafazaya Uygunluklarının Belirlenmesi” konulu tez çalışmasını 14/06/2019 tarihinde saat 11:00’de Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nde Prof. Dr. Rezzan KASIM, Doç. Dr. Demir KÖK  ve Dr. Öğr. Üyesi Erdinç BAL’dan (Tez Danışmanı) oluşan jüri önünde savunmuştur.

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı öğrencisi Faruk YAVAŞ’ ın “AVG ve 1-MCP Uygulamalarının Fuji ve Red Delicious Elma Çeşidi Meyvelerinin Kalitesi ve Muhafaza Süresi Üzerine Etkileri ” konulu tez çalışmasını 14/06/2019 tarihinde saat 12:00’de Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nde Doç. Dr. M. Ufuk KASIM, Doç. Dr. Demir KÖK  ve Dr. Öğr. Üyesi Erdinç BAL’dan (Tez Danışmanı) oluşan jüri önünde savunmuştur.

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı öğrencisi Feyza Nur DURSUN’ un “Hasat Sonrası Putresin, Salisilik, Oksalik Asit Ve Kalsiyum Klorür Uygulamalarının Bazı Erik Çeşitlerinin Muhafaza Süresi Ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkisi  ” konulu tez çalışmasını 14/06/2019 tarihinde saat 13:00’de Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nde Doç. Dr. M. Ufuk KASIM, Doç. Dr. Demir KÖK  ve Dr. Öğr. Üyesi Erdinç BAL’dan (Tez Danışmanı) oluşan jüri önünde savunmuştur.