2019-06-18

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tez Savunma SınavıBahçe Bitkileri Anabilim Dalı  Yüksek Lisans Programı öğrencisi Ebru TOKSOY’un, Dr. Öğr. Üyesi Serdar POLAT danışmanlığında hazırlamış olduğu tezin savunma sınavı 12/06/2019 tarihinde yapılmış ve tez jüri üyeleri tarafından oy birliği ile başarılı bulunmuştur.

 

Tez AdıIspanakta Vermikompost (Solucan Gübresi) ve Karaizopot (Porcellio laevis) Gübresi Uygulamalarının Bitki Gelişimi ve Besin İçerikleri Üzerine Etkisi

 

Tez Savunma Sınavı Jürisi

Prof. Dr. Levent ARIN

Dr. Öğr. Üyesi Serdar POLAT (Tez Danışmanı)

Dr. Öğr. Üyesi Canan Öztokat KUZUCU