2019-06-18

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tez Savunma SınavıBahçe Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Hilal DİNÇSOY’un, Prof. Dr. Levent ARIN danışmanlığında hazırlamış olduğu tezin savunma sınavı 12/06/2019 tarihinde yapılmış ve tez jüri üyeleri tarafından oy birliği ile başarılı bulunmuştur.

 

Tez Adı: Solucan ve Karaizopot (Porcellio laevis) Gübresi Uygulamalarının Baş Salata (Lactuca sativa var. capitata cv. Wismar)’da Fide Gelişimi ve Verime Etkileri

 

Tez Savunma Sınavı Jürisi

Prof. Dr. Levent ARIN 

Dr. Öğr. Üyesi Canan ÖZTOKAT KUZUCU

Dr. Öğr. Üyesi Serdar POLAT