Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bitki Koruma Anabilim Dalı

Bitki Koruma Anabilim Dalı, Fitopatoloji ve Entomoloji alanında hastalık ve zararlıların tanılarının yapıldığı çok sayıda laboratuvara (Fitopatoloji, Bakteriyoloji, Biyolojik Mücadele,  Ekonomik Entomoloji, Moleküler Fitopatoloji, Viroloji, Akaroloji ve Toksikoloji) ve 4 adet İklim Odasına sahiptir.

 

Çalışma Konuları

Entomoloji alanında kültür bitkilerinde zararlı böcekler, akarlar ve mücadele yöntemleri ile biyolojik mücadele çalışmaları yürütülmektedir. Fitopatoloji alanında ise kültür bitkilerinde fungal, prokaryotik, virüs ve virüs benzeri hastalıklar ile mücadele yöntemlerinin yanı sıra, herboloji alanında da kültür bitkilerinde yabancı otlar ve mücadele yöntemleri çalışılmaktadır.

Akademik personel tarafından 395 adet Uluslararası ve 247 adet Ulusal olmak üzere toplam 642 adet bilimsel yayın yapılmış, yapılan araştırmalarda Uluslararası 4 ve Ulusal 91 adet proje gerçekleştirilmiştir.