Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoloji Anabilim Dalı

Biyoloji Lisansüstü Programının temel amacı gerek akademik alanda, gerekse endüstriyel alanda ihtiyaç duyulan “biyolojik düşünce ve yorumu” benimsemiş iyi donanımlı, çağa uygun öğrenciler yetiştirmek, çevreye ve doğaya saygılı, biyolojik çeşitliliğin önemi bilen,biyolojinin çeşitli alanlarında en son bilimsel gelişmelere paralel olarak yeni araştırma konularında mevcut yöntemleri etkin bir biçimde kullanabilen ve üretilen bilgileri dergilerde yayınlayarak veya konferans ve sempozyumlarda sunarak bilgiyi aktaran, ülkemiz gereksinimlerine uygun nitelikte araştırmacılar sağlamaktır. Biyoloji Anabilim Dalı, moleküler Biyoloji ve Genetik, Halk Sağlığı ve Epidemiyoloji, Genel Biyoloji, Botanik, Zooloji, Mikrobiyoloji, Biyoenformatik ve Matematiksel Biyoloji alanlarında lisansüstü eğitim vermektedir.

Biyoloji Lisansüstü Programı, 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında, Yüksek Lisans Programı ile başlamıştır. Yeterli koşulların sağlanmasından sonra, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Doktora Programı açılmıştır. Biyoloji Anabilim Dalı’nda 2 Profesör, 6 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Doktor Araştırma Görevlisi ve 1 Araştırma görevlisi bulunmaktadır. Halen devam etmekte olan 37 yüksek lisans, 11 Doktora öğrencisi bulunmaktadır.  İlk doktora öğrencisi 26.10.2018 tarihinde mezun olmuştur. Açıldığı günden beri 25 yüksek lisans öğrencisi uzman unvanını alarak mezun olmuştur. 

Lisansüstü öğrenim gören öğrencilerimiz biyoloji ve alt bilim dalları ile ilgili bilimsel araştırma yeteneğini geliştirip bilgi birikimini arttıracak, bilgiye erişme, değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanarak mezun olup, kamu ve özel sektörün yanı sıra araştırma merkezlerinde araştırma yapabilecek düzeyde olacaklardır. Bu öğrencilerimiz,

•          Günümüzün gelişen bilgilerini takip edebilecek,

•          Bulunduğu ortamın şartlarına uygun orijinal bir araştırma konusu belirleyebilecek,

•          Bilimsel problemleri belirleyebilme ve çözebilme becerisini kazanabilecek,

•          Karşılaştıkları sorunları çözebilecek,

•          Grup çalışmalarında sorumluluk ve yetki alabilecek, gerektiğinde inisiyatif kullanabilecek,

•          Çalışma sonuçlarını etik kuralları çerçevesinde bilimsel bir nitelikte ortaya koyabilecek bireyler olma konusunda yetkin ve etkin halde toplumun hizmetinde bulunacaklardır.