2019-01-16

Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı 

Biyoloji  Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Büşra ŞAHİN’in Dr. Öğr. Üyesi Nevin ŞAFAK ODABAŞI danışmanlığında hazırlamış olduğu tezin savunma sınavı  20 Aralık 2018 tarihinde Biyoloji Anabilim Dalında yapılmıştır.

“Prunus sipinosa L. (Rosaceae) da Bazı Çimlenme Karakterlerinin Araştırılması ve Keçilerin Çimlenmedeki Olası Rolünün Belirlenmesi” başlıklı yüksek lisans tezi jüri üyeleri tarafından başarılı olarak değerlendirilmiş olup öğrencimiz Büşra ŞAHİN ve danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Nevin ŞAFAK ODABAŞI hocamızı tebrik ederiz.

JÜRİ ÜYELERİ

Doç. Dr. Nadim YILMAZER                                         TNKÜ Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Gülay ECEVİT GENÇ                        İstanbul Üniv. Eczacılık Fak. Farmasötik Botanik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Nevin Şafak ODABAŞI (Danışman)   TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı