Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı

Biyosistem Mühendisliğinin amacı; temel bitkisel ve hayvansal üretimde ve diğer biyolojik temelli ürünlerin elde edilme işlemlerinde kullanılan araç ve gereçlerin (makineler, cihazlar, yapılar, kontrol sistemleri, bilgisayar sistemlerinin, vb.) temel çalışma prensipleri, tasarımları, yapımı ve kullanımı konusunda gerekli olan mühendislik, malzeme, biyoloji ve tarım bilgilerini edindirmeye yönelik dersler ve uygulamalar vererek söz konusu alanda gerekli teknik elemanların yetiştirilmesini sağlamaktır.

Günümüzde yüksek öğretimde, mühendislikle biyolojinin sınırında bulunan alanda bir yapıya ihtiyaç duyulmaktadır. Son yıllarda teknoloji tabanlı birçok bilimsel disiplinler ortaya çıkmıştır. Özellikle elektronik ve enformasyon teknolojileriyle ileri kontrol, ileri teknoloji materyalleri, gelişmiş algılayıcı sistemleri konularında oldukça büyük yol alınmıştır. Tüm bu teknolojik gelişimler, artan beklentilerin sonucuyla birlikte biyolojik ürünlerin üretimleriyle de etkileşim içine girmiştir. Böylece günümüzde biyoloji, üretimin ve üretim teknolojisinin tanımı içine girmiştir. Bu gelişmeyle bu alanda çalışacakların nitelikleri, hem alan olarak genişlemesine, hem de bilgi derinliğinin artmasına gerek duyulmaktadır.

 

Çalışma Konuları:

·         Tarım ve gıda ürünlerinin üretiminden tüketimine kadar olan süreçler için gerekli makine ve tesislerin tasarımı, projelenmesi, yapımı ve işletilmesi,

·         Biyosistemlerde üretim amacıyla kullanılan her türlü yapı, barınak ve tesisin projelenmesi, yapımı ve işletilmesi,

·         Biyosistemlerle ilgili enerji kaynaklarının kullanımı ve korunması,

·         Arazi ve su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi prensiplerini göz ardı etmeden, sürdürülebilir tarım ve gıda üretiminin gerçekleştirilmesi,

·         Her türlü tarımsal ürün ve bunlardan elde edilen gıdaların üretimi, dağılımı, depolanması ve pazarlanması süreçlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi,

·         Doğal kaynaklara duyarlı, doğal kaynakların ve buna bağlı olarak tarımda sürdürülebilirliğin bilincinde bireylerin yetiştirilmesi temel hedefler arasında yer almaktadır.

 

Biyosistem mühendislerinin istihdam alanları şunlardır:

-       Tasarım

-       Araştırma ve Geliştirme

-       Tarımsal Üretim

-       Tarım ve Endüstri ürünlerinin pazarlanması

-       Eğitim

-       Mühendislik Hizmetleri

-       Danışmanlık

-       İlgili alanlarda İmalat