2021-01-25

Covid-19 nedeniyle ek süre talepleri için son tarih 

10.06.2020 tarihli Resmi Gazete yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin “Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir” hükmü uyarınca Covid-19 salgını nedeniyle yapılacak ek süre taleplerinin Enstitüye gönderilmesi için son tarih 14/02/2021 tarihidir.

Öğrencilerin ek süre talebinde bulunması için tez aşamasında olmaları (doktora programında yeterlik sınavında başarılı olanlar dahil) ve 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında kayıt dondurmamış olması gerekmektedir.

Yukarıdaki şartları taşıyan talepte bulunacak öğrencilerin, ekte yer alan formu doldurarak imzalı bir şekilde en geç 14/02/2021 tarihine kadar fbe@nku.edu.tr adresine e-mail yolu ile göndermeleri gerekmektedir. 

Form için tıklayınız…..