2020-06-23

DUYURU- Doktora Yeterlik Sınavları2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında kayıtlı olup, yarıyıl sonuna kadar doktora yeterlik sınavına girmesi gerekirken COVID-19 pandemisi nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde 01 Haziran – 14 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılmak üzere ertelenen doktora yeterlik sınavlarının; ilgili yönetmelik uyarınca yazılı sınav şartı bulunması nedeniyle, şehirlerarası seyahat kısıtlamasının ve idari izinlerin kaldırılmış olması ile katılımcı sayısının düşük olması göz önünde bulundurularak pandemi sürecinin gerektirdiği şartlarda (sosyal mesafe, hijyen, maske kullanımı vb.) sınav ortamı sağlanarak en geç 15 Eylül 2020 tarihine kadar yüz yüze yapılmasına  Enstitümüz Yönetim Kurulunun 19/06/2020 tarihli ve 22 sayılı toplantısında karar verilmiştir. 

 

Yükseköğretim Kurulu COVID-19 ile ilgili ilave kararlar aldığı takdirde, üstte belirtilen açıklamalarda değişiklik yapılması zorunluluğu ortaya çıkması durumunda, süreçlerde yapılacak değişiklikler ve güncellemeler yeniden duyurulacaktır.

Söz konusu uygulama 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlıdır.