2020-06-24

DUYURU- ENSTİTÜDE KAYITLI TÜM ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNETNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi, Üniversitemiz Senatosunun 21.04.2020 tarih ve 08 sayılı toplantısında alınan 11 nolu karar ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2020-2021 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı başından itibaren enstitüde eğitim gören tüm öğrencilere uygulanacaktır.

 

İlgili Yönerge için tıklayınız.