2019-2020 Katalogu İçin Tıklayınız

2018-2019 Katalogu İçin Tıklayınız

2017-2018 Katalogu İçin Tıklayınız

2016-2017 Katalogu İçin Tıklayınız

2015-2016 Katalogu İçin Tıklayınız

Bitki Koruma (YL) Ders Kataloğu

Ders

2020 - 2021 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Ders İçerikleri T U AKTS
LÜ-FBE-04 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik 3 0 5
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Seçmeli 2020-2021 Güz Dönemi Bitki Koruma Açılacak Dersler() 45
LÜ-BK-20 Abiyotik Bitki Hastalıkları 2 2 5
LÜ-BK-25 Bitki Fungal Hastalıklarının Biyolojik Kontrol Mekanizmaları 3 0 5
LÜ-BK-41 Bitki Fungal Hastalıklarının Ekolojisi 3 0 5
LÜ-BK-55 Bitki Korumada Veri Analizi 3 0 5
LÜ-BK-37 Bitki Örneklerinin Toplanması ve Herbaryum Yapma Teknikleri 3 0 5
LÜ-BK-45 Bitki Patojen Bakterilere Karşı Biyolojik Mücadele 3 0 5
LÜ-BK-42 Bitki Patojen Prokaryotların Klasik Tanı Yöntemleri 3 0 5
LÜ-BK-43 Bitki Patojen Prokaryotların Yeni Tanı Yöntemleri İle Tanılanması 3 0 5
LÜ-BK-52 Bitki Virüslerinin Sınıflandırılması 3 0 5
LÜ-BK-06 Biyoteknik Savaş Yöntemleri 3 0 5
LÜ-BK-10 Böcek Davranışları 3 0 5
LÜ-BK-58 Böcek Popülasyon Ekolojisi 3 0 5
LÜ-BK-54 Böcek Toksikolojisi 3 0 5
LÜ-BK-39 Çevre Kirliliğinin Vejetasyon Üzerine Etkileri 3 0 5
LÜ-BK-15 Ekolojik Tarımda Bitki Zaralıları İle Mücadele Yöntemleri 3 0 5
LÜ-BK-59 Entomoloji’de Popülasyon Takibi, Örnekleme ve Laboratuvar Yöntemleri (Yıllık) 3 0 5
LÜ-BK-57 Fitopatolojide Laboratuvar Teknikleri 2 2 5
LÜ-BK-29 Fitopatolojide Moleküler Uygulamalar 2 2 5
LÜ-BK-47 Fungisitlerin Etki Mekanizmaları ve Organizmada Oluşturdukları Dayanıklılık 3 0 5
LÜ-BK-38 Hasat Sonrası Meyve ve Sebzelerde Görülen Fungal Hastalıklar 3 0 5
LÜ-BK-36 Herbisitler ve Etki Mekanizmaları 3 0 5
LÜ-BK-53 Sebze Virüs Hastalıkları 3 0 5
LÜ-BK-24 Tohum Kökenli Fungal Hastalıklar 3 0 5
LÜ-BK-34 Yabancı Ot Savaşımını Etkileyen Faktörler 3 0 5
LÜ-BK-56 Zararlı Kontrolünde Fumigantlar 3 0 5
Toplam AKTS: 60

2020- 2021 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Ders İçerikleri T U AKTS
LÜ-FBE-04 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik 3 0 5
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
LÜ-FBE-02 Yüksek Lisans Semineri 0 2 5
Seçmeli 2020-2021 Bahar Dönemi Bitki Koruma Açılacak Dersler() 45
LÜ-BK-20 Abiyotik Bitki Hastalıkları 2 2 5
LÜ-BK-41 Bitki Fungal Hastalıklarının Ekolojisi 3 0 5
LÜ-BK-21 Bitki Hastalıkları Kliniği 2 2 5
LÜ-BK-55 Bitki Korumada Veri Analizi 3 0 5
LÜ-BK-37 Bitki Örneklerinin Toplanması ve Herbaryum Yapma Teknikleri 3 0 5
LÜ-BK-45 Bitki Patojen Bakterilere Karşı Biyolojik Mücadele 3 0 5
LÜ-BK-42 Bitki Patojen Prokaryotların Klasik Tanı Yöntemleri 3 0 5
LÜ-BK-43 Bitki Patojen Prokaryotların Yeni Tanı Yöntemleri İle Tanılanması 3 0 5
LÜ-BK-50 Bitki Virolojisinde Son Gelişmeler 3 0 5
LÜ-BK-07 Bitki Vürüs Vektörleri 3 0 5
LÜ-BK-05 Biyolojik Mücadele 3 0 5
LÜ-BK-10 Böcek Davranışları 3 0 5
LÜ-BK-54 Böcek Toksikolojisi 3 0 5
LÜ-BK-39 Çevre Kirliliğinin Vejetasyon Üzerine Etkileri 3 0 5
LÜ-BK-15 Ekolojik Tarımda Bitki Zaralıları İle Mücadele Yöntemleri 3 0 5
LÜ-BK-59 Entomoloji’de Popülasyon Takibi, Örnekleme ve Laboratuvar Yöntemleri (Yıllık) 3 0 5
LÜ-BK-57 Fitopatolojide Laboratuvar Teknikleri 2 2 5
LÜ-BK-48 Fungisitlerin Çevreye Olan Etkisi ve Kalıntısı 3 0 5
LÜ-BK-47 Fungisitlerin Etki Mekanizmaları ve Organizmada Oluşturdukları Dayanıklılık 3 0 5
LÜ-BK-38 Hasat Sonrası Meyve ve Sebzelerde Görülen Fungal Hastalıklar 3 0 5
LÜ-BK-36 Herbisitler ve Etki Mekanizmaları 3 0 5
LÜ-BK-53 Sebze Virüs Hastalıkları 3 0 5
LÜ-BK-14 Temel Akaroloji 3 0 5
LÜ-BK-34 Yabancı Ot Savaşımını Etkileyen Faktörler 3 0 5
LÜ-BK-56 Zararlı Kontrolünde Fumigantlar 3 0 5
Toplam AKTS: 65
Tez

2020 - 2021 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Ders İçerikleri T U AKTS
LÜ TEZ TEZ 0 0 20
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 30

2020- 2021 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Ders İçerikleri T U AKTS
LÜ TEZ Tez 0 0 20
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 30