2019-2020 Katalogu İçin Tıklayınız

2018-2019 Katalogu İçin Tıklayınız

2017-2018 Katalogu İçin Tıklayınız

2016-2017 Katalogu İçin Tıklayınız

2015-2016 Katalogu İçin Tıklayınız

Biyoloji (YL) Ders Kataloğu

Ders

2020 - 2021 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Ders İçerikleri T U AKTS
LÜ-FBE-04 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik 3 0 5
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Seçmeli 2020-2021 Güz Dönemi Biyoloji Açılacak Dersler() 45
LÜ-B-33 Artropotlarla Bulaşan Medikal Önemli Hastalıklarda Epidemiyoloji 1 4 5
LÜ-B-38 Biyoenerjetik 3 0 5
LÜ-B-11 Biyoinformatiğe Giriş 3 0 5
LÜ-B-40 Biyolojide Dijital Fotoğraf Kullanımı 1 4 5
LÜ-B-09 Biyolojide Matematiksel Modelleme 3 0 5
LÜ-B-10 Biyomoleküllerin Dizi-Yapı-Dinamik-İşlev İliş. 3 0 5
LÜ-B-28 Botanikte Taksonomik Terminoloji 3 0 5
LÜ-B-24 Doku Ve Hücre Kültürü 3 0 5
LÜ-B-35 Gen Tedavisi 3 0 5
LÜ-B-05 Histofizyoloji 3 0 5
LÜ-B-03 Hücre Biyolojisinde Seçme Konular I 3 0 5
LÜ-B-04 Hücre Biyolojisinde Seçme Konular II 3 0 5
LÜ-B-15 İleri Hücre Biyolojisi 3 0 5
LÜ-B-13 İleri Moleküler Biyoloji ve Genetik 3 0 5
LÜ-B-14 İleri Tıbbi Genetik 3 0 5
LÜ-B-17 Kanser Moleküler Biyolojisi 3 0 5
LÜ-B-29 Koruma Biyolojisi 3 0 5
LÜ-B-34 Madikal Önemli Artropodlarda Vektörlük ve Vektörlüğün Tespiti 1 4 5
LÜ-B-06 Medikal Önemli Artropodlarda Laboratuvar Tanısı 1 4 5
LÜ-B-08 Medikal Önemli Artropodların Laboratuvar Ortamında Üretilmesi 1 4 5
LÜ-B-07 Medikal Önemli Protozoonlarda Laboratuvar Tanısı 1 4 5
LÜ-B-36 Moleküler Biyolojide Güncel Konular 3 0 5
LÜ-B-12 Moleküler Biyolojide Kullanılan Güncel Teknikler 2 2 5
LÜ-B-39 Protozoon Ekolojisi 3 0 5
LÜ-B-31 Siliyat Biyolojisi 3 0 5
LÜ-B-22 Sinyal İletim Yolları Ve Düzenlenmesi 3 0 5
LÜ-B-25 Sistematik Entomoloji 3 0 5
LÜ-B-23 Sitogenetik Ve Moleküler Sitogenetik Yöntemler 3 0 5
LÜ-B-32 Su Endüstrisinde Protozoa 3 0 5
LÜ-B-27 Taksonomik Zoolojinin Prensip ve Metotları 3 0 5
LÜ-B-37 Tedavide Hücresel ve Moleküler Yaklaşımlar 3 0 5
LÜ-B-30 Türkiye´de Bitkisel Çeşitlilik 3 0 5
LÜ-B-26 Tür Ve Türleşme Modelleri 3 0 5
Toplam AKTS: 60

2020- 2021 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Ders İçerikleri T U AKTS
LÜ-FBE-04 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik 3 0 5
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
LÜ-FBE-02 Yüksek Lisans Semineri 0 2 5
Seçmeli 2020-2021 Bahar Dönemi Biyoloji Açılacak Dersler() 45
LÜ-B-33 Artropotlarla Bulaşan Medikal Önemli Hastalıklarda Epidemiyoloji 1 4 5
LÜ-B-19 Bitki Taksonomisinin Prensipleri 3 0 5
LÜ-B-38 Biyoenerjetik 3 0 5
LÜ-B-11 Biyoinformatiğe Giriş 3 0 5
LÜ-B-40 Biyolojide Dijital Fotoğraf Kullanımı 1 4 5
LÜ-B-09 Biyolojide Matematiksel Modelleme 3 0 5
LÜ-B-10 Biyomoleküllerin Dizi-Yapı-Dinamik-İşlev İliş. 3 0 5
LÜ-B-16 Biyoteknolojinin Temel İlkeleri 3 0 5
LÜ-B-28 Botanikte Taksonomik Terminoloji 3 0 5
LÜ-B-24 Doku Ve Hücre Kültürü 3 0 5
LÜ-B-35 Gen Tedavisi 3 0 5
LÜ-B-20 Herbaryum Teknikleri 2 2 5
LÜ-B-05 Histofizyoloji 3 0 5
LÜ-B-03 Hücre Biyolojisinde Seçme Konular I 3 0 5
LÜ-B-04 Hücre Biyolojisinde Seçme Konular II 3 0 5
LÜ-B-15 İleri Hücre Biyolojisi 3 0 5
LÜ-B-13 İleri Moleküler Biyoloji ve Genetik 3 0 5
LÜ-B-14 İleri Tıbbi Genetik 3 0 5
LÜ-B-17 Kanser Moleküler Biyolojisi 3 0 5
LÜ-B-29 Koruma Biyolojisi 3 0 5
LÜ-B-36 Moleküler Biyolojide Güncel Konular 3 0 5
LÜ-B-12 Moleküler Biyolojide Kullanılan Güncel Teknikler 2 2 5
LÜ-B-18 Polen Morfolojisi 2 2 5
LÜ-B-39 Protozoon Ekolojisi 3 0 5
LÜ-B-31 Siliyat Biyolojisi 3 0 5
LÜ-B-22 Sinyal İletim Yolları Ve Düzenlenmesi 3 0 5
LÜ-B-25 Sistematik Entomoloji 3 0 5
LÜ-B-23 Sitogenetik Ve Moleküler Sitogenetik Yöntemler 3 0 5
LÜ-B-32 Su Endüstrisinde Protozoa 3 0 5
LÜ-B-27 Taksonomik Zoolojinin Prensip ve Metotları 3 0 5
LÜ-B-37 Tedavide Hücresel ve Moleküler Yaklaşımlar 3 0 5
LÜ-B-30 Türkiye´de Bitkisel Çeşitlilik 3 0 5
LÜ-B-26 Tür Ve Türleşme Modelleri 3 0 5
Toplam AKTS: 65
Tez

2020 - 2021 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Ders İçerikleri T U AKTS
LÜ TEZ TEZ 0 0 20
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 30

2020- 2021 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Ders İçerikleri T U AKTS
LÜ TEZ Tez 0 0 20
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 30