2019-2020 Katalogu İçin Tıklayınız

2018-2019 Katalogu İçin Tıklayınız

2017-2018 Katalogu İçin Tıklayınız

2016-2017 Katalogu İçin Tıklayınız

2015-2016 Katalogu İçin Tıklayınız

Çevre Mühendisliği (YL) Ders Kataloğu

Ders

2020 - 2021 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Ders İçerikleri T U AKTS
LÜ-FBE-04 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik 3 0 5
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Seçmeli 2020-2021 Güz Dönemi Çevre Mühendisliği Açılacak Dersler() 45
LÜ-ÇM-15 Aktif Çamur Sistemlerinin Modellenmesi Prensipleri 3 0 5
LÜ-CBT-19 Alternatif Su Kaynakları Oluşturulması ve Yönetimi 3 0 5
LÜ-CBT-12 Anaerobik Arıtma Prosesleri 3 0 5
LÜ-ÇM-30 Arıtma Çamurlarının Bertarafında Kullanılan Termal Prosesler 3 0 5
LÜ-ÇM-03 Atık Arıtmada Yeni Biyoprosesler 3 0 5
LÜ-ÇM-36 Atmosferik Partikül Madde 3 0 5
LÜ-ÇM-19 Biyoçevre Mühendisliği Prensipleri 3 0 5
LÜ-ÇM-17 Biyolojik Arıtma Sistemleri ve İnhibisyon 3 0 5
LÜ-ÇM-26 Çevre Biyoteknolojisi 3 0 5
LÜ-ÇM-23 Çevre Mühendisliğinde Membran Prosesler 3 0 5
LÜ-ÇM-28 Çevre Toksikolojisi 3 0 5
LÜ-ÇM-08 Deniz Kirliliği ve Atmosferik Taşınma 3 0 5
LÜ-ÇM-14 End. Atıksuların Membran Biyo Reaktörlerde Arıt. Es. 3 0 5
LÜ-CBT-05 Endüstride Proses Atıksularının Yeniden Kullanımı-Geri Kazanımı 3 0 5
LÜ-ÇM-04 Endüstriyel Atıksu Arıtma Teknolojileri 3 0 5
LÜ-CBT-18 Evsel Atıksu ve Gri Atıksuların Geri Kullanımı 3 0 5
LÜ-ÇM-05 İleri Atıksu Arıtımı 3 0 5
LÜ-CBT-15 Katı Atık Depolama Alanları 3 0 5
LÜ-ÇM-34 Katı Atık Depolama Sahalarında Yer Seçimi ve Projelendirilmesi 3 0 5
LÜ-ÇM-38 Küresel İklim Değişimi ve Etkileri 3 0 5
LÜ-ÇM-06 Mühendislik Matematik Yöntemleri 3 0 5
LÜ-CBT-16 Nehir ve Deniz Sedimentlerin Kirlenmesi ve Islahı 3 0 5
LÜ-ÇM-09 Proses Dizaynı Vasıtasıyla Atık Azaltılması 3 0 5
LÜ-ÇM-07 Radyoaktif Kirlenme 3 0 5
LÜ-CBT-22 Spesifik Kirleticiler II: Taşınımı ve Ölçümü 3 0 5
LÜ-CBT-21 Spesifik Kirleticiler I: Oluşumu 3 0 5
LÜ-CBT-20 Su Arıtımında Nanoteknolojiler 3 0 5
LÜ-ÇM-10 Su Kimyası 3 0 5
LÜ-ÇM-29 Sürdürülebilir Havza Yönetimi 3 0 5
LÜ-ÇM-11 Toprak Kirletici Kaynaklar ve Kirliliğin Giderilmesi 3 0 5
LÜ-ÇM-37 Veri İşleme ve İstatistiksel Analiz Yöntemleri 3 0 5
LÜ-CBT-17 Yer altı suyu kirlenmesi ve Islahı 3 0 5
LÜ-ÇM-18 Zararlı Atıklar ve Yönetimi 3 0 5
Toplam AKTS: 60

2020- 2021 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Ders İçerikleri T U AKTS
LÜ-FBE-04 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik 3 0 5
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
LÜ-FBE-02 Yüksek Lisans Semineri 0 2 5
Seçmeli 2020-2021 Bahar Dönemi Çevre Mühendisliği Açılacak Dersler() 45
LÜ-CBT-19 Alternatif Su Kaynakları Oluşturulması ve Yönetimi 3 0 5
LÜ-CBT-12 Anaerobik Arıtma Prosesleri 3 0 5
LÜ-ÇM-30 Arıtma Çamurlarının Bertarafında Kullanılan Termal Prosesler 3 0 5
LÜ-ÇM-03 Atık Arıtmada Yeni Biyoprosesler 3 0 5
LÜ-ÇM-36 Atmosferik Partikül Madde 3 0 5
LÜ-CBT-29 Atmosfer Kimyası, Ozon ve Diğer Fotokimyasal Oktidantların oluşum Mekanizmaları ve Çevresel Etkileri 3 0 5
LÜ-ÇM-19 Biyoçevre Mühendisliği Prensipleri 3 0 5
LÜ-ÇM-17 Biyolojik Arıtma Sistemleri ve İnhibisyon 3 0 5
LÜ-ÇM-33 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çevre Mühendisliğinde Uygulamaları 3 0 5
LÜ-ÇM-26 Çevre Biyoteknolojisi 3 0 5
LÜ-ÇM-20 Çevre Mühendisliğinde Fiziksel-Kimyasal Prosesler 3 0 5
LÜ-ÇM-16 Çevre Mühendisliğinde ISIG ve Risk Değerlendirme Metodolojileri 3 0 5
LÜ-ÇM-23 Çevre Mühendisliğinde Membran Prosesler 3 0 5
LÜ-ÇM-28 Çevre Toksikolojisi 3 0 5
LÜ-ÇM-08 Deniz Kirliliği ve Atmosferik Taşınma 3 0 5
LÜ-ÇM-14 End. Atıksuların Membran Biyo Reaktörlerde Arıt. Es. 3 0 5
LÜ-ÇM-04 Endüstriyel Atıksu Arıtma Teknolojileri 3 0 5
LÜ-CBT-18 Evsel Atıksu ve Gri Atıksuların Geri Kullanımı 3 0 5
LÜ-CBT-30 Hava Kirliliği Sağlık Etkileri Değerlendirme Metodolojisi 3 0 5
LÜ-ÇM-05 İleri Atıksu Arıtımı 3 0 5
LÜ-CBT-07 İleri Oksidasyon Prosesleri Ve Uygulamaları 3 0 5
LÜ-CBT-15 Katı Atık Depolama Alanları 3 0 5
LÜ-ÇM-34 Katı Atık Depolama Sahalarında Yer Seçimi ve Projelendirilmesi 3 0 5
LÜ-ÇM-35 Kıyı ve Deniz Jeolojisi 3 0 5
LÜ-ÇM-38 Küresel İklim Değişimi ve Etkileri 3 0 5
LÜ-ÇM-06 Mühendislik Matematik Yöntemleri 3 0 5
LÜ-CBT-16 Nehir ve Deniz Sedimentlerin Kirlenmesi ve Islahı 3 0 5
LÜ-ÇM-40 Organik Atıklardan Biyogaz Üretimi 3 0 5
LÜ-CBT-25 Organik Katı Atıkların Uzaklaştırma Yöntemleri 3 0 5
LÜ-ÇM-09 Proses Dizaynı Vasıtasıyla Atık Azaltılması 3 0 5
LÜ-ÇM-07 Radyoaktif Kirlenme 3 0 5
LÜ-CBT-23 Spesifik Kirleticiler III: Giderim Yöntemleri 3 0 5
LÜ-CBT-22 Spesifik Kirleticiler II: Taşınımı ve Ölçümü 3 0 5
LÜ-CBT-21 Spesifik Kirleticiler I: Oluşumu 3 0 5
LÜ-CBT-24 Spesifik Kirleticiler IV: Çevredeki Etkileri 3 0 5
LÜ-CBT-20 Su Arıtımında Nanoteknolojiler 3 0 5
LÜ-ÇM-10 Su Kimyası 3 0 5
LÜ-ÇM-39 Tehlikeli Atıkların Yönetiminde Solidifikasyon /Stablizasyon Yönetimi 3 0 5
LÜ-ÇM-11 Toprak Kirletici Kaynaklar ve Kirliliğin Giderilmesi 3 0 5
LÜ-CBT-17 Yer altı suyu kirlenmesi ve Islahı 3 0 5
LÜ-ÇM-18 Zararlı Atıklar ve Yönetimi 3 0 5
Toplam AKTS: 65
Tez

2020 - 2021 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Ders İçerikleri T U AKTS
LÜ TEZ TEZ 0 0 20
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 30

2020- 2021 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Ders İçerikleri T U AKTS
LÜ TEZ Tez 0 0 20
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 30