2019-2020 Katalogu İçin Tıklayınız

2018-2019 Katalogu İçin Tıklayınız

2017-2018 Katalogu İçin Tıklayınız

2016-2017 Katalogu İçin Tıklayınız

2015-2016 Katalogu İçin Tıklayınız

Matematik (YL) Ders Kataloğu

Ders

2020 - 2021 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Ders İçerikleri T U AKTS
LÜ-FBE-04 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik 3 0 5
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Seçmeli 2020-2021 Güz Dönemi Matematik Açılacak Dersler() 45
LÜ-MAT-19 Adi Diferansiyel Denklemler Teorisi 3 0 5
LÜ-MAT-25 Fizik ve Mühendislik Problemleri İçin Matematiksel Yöntemler 3 0 5
HB 715 Hata Düzelten Kodlar Teorisi 1 3 0 5
LÜ-MAT-32 İntegrasyon ve Diferansiyel Geometri I 3 0 5
LÜ-MAT-39 Kesirli Analiz 3 0 5
LÜ-MAT-17 Kısmi Diferansiyel Denklemler Teorisi I 3 0 5
LÜ-MAT-29 Lebesque İntegrali ve Ölçüm Teorisi 3 0 5
LÜ-MAT-11 Matematiksel İstatistik 3 0 5
LÜ-MAT-26 Non-Lineer Diferansiyel Denklemler 3 0 5
LÜ-MAT-09 Regresyon Analizi I 3 0 5
LÜ-MAT-13 Riesz Uzaylarına Giriş 3 0 5
LÜ-MAT-20 Topoloji 3 0 5
Toplam AKTS: 60

2020- 2021 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Ders İçerikleri T U AKTS
LÜ-FBE-04 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik 3 0 5
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
LÜ-FBE-02 Yüksek Lisans Semineri 0 2 5
Seçmeli 2020-2021 Bahar Dönemi Matematik Açılacak Dersler() 45
LÜ-MAT-21 Cebirsel Topoloji 3 0 5
LÜ-MAT-36 Hiper Cebirsel Yapılar 3 0 5
LÜ-MAT-35 İleri Cebir 3 0 5
LÜ-MAT-34 İntegrasyon ve Diferansiyel Geometri II 3 0 5
LÜ-MAT-26 Non-Lineer Diferansiyel Denklemler 3 0 5
LÜ-MAT-14 Pozitif Operatörler ve Banach Örgüleri 3 0 5
LÜ-MAT-10 Regresyon Analizi II 3 0 5
LÜ-MAT-27 Sınır Değer Problemlerinin Nümerik Yaklaşımı 3 0 5
Toplam AKTS: 65
Tez

2020 - 2021 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Ders İçerikleri T U AKTS
LÜ TEZ TEZ 0 0 20
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 30

2020- 2021 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Ders İçerikleri T U AKTS
LÜ TEZ Tez 0 0 20
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 30