2019-2020 Katalogu İçin Tıklayınız

2018-2019 Katalogu İçin Tıklayınız

2017-2018 Katalogu İçin Tıklayınız

2016-2017 Katalogu İçin Tıklayınız

2015-2016 Katalogu İçin Tıklayınız

Tarım Ekonomisi (YL) Ders Kataloğu

Ders

2020 - 2021 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Ders İçerikleri T U AKTS
LÜ-FBE-04 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik 3 0 5
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Seçmeli 2020-2021 Güz Dönemi Tarım Ekonomisi Açılacak Dersler() 45
LÜ-TE-26 AB Ortak Tarım Politikasının Yapısı ve İşleyişi 3 0 5
LÜ-TE-37 Avrupa Birliği ve Türkiyede Kooperatifçilik 3 0 5
LÜ-TE-54 Bilgisayarda Ekonometri Uygulamaları 3 0 5
LÜ-TE-21 Çevre Ekonomisi 3 0 5
LÜ-TE-23 Çevre Yönetimi Sistemi 3 0 5
LÜ-TE-12 Dünyada ve AB Ülkelerinde Tarımsal Yayım/Danışmanlık Hizmetleri 3 0 5
LÜ-TE-55 Ekonometriye Giriş 3 0 5
LÜ-TE-60 Gıda Ekonomisi 3 0 5
LÜ-TE-17 Gıda Sanayi İşletmelerinde Stratejik Planlama ve Yönetimi 2 2 5
LÜ-TE-29 Gıda Sanayi Ürünlerinin Pazarlanması 3 0 5
LÜ-TE-10 İletişim Teknikleri ve Beden Dili 3 0 5
LÜ-TE-44 Kalite Ekonomisi 3 0 5
LÜ-TE-13 Kırsal Girişimcilik 3 0 5
LÜ-TE-34 Kooperatif İşletme Yönetimi 2 2 5
LÜ-TE-58 Makro Ekonomik Analiz 3 0 5
LÜ-TE-30 Pazarlama Araştırmaları 3 0 5
LÜ-TE-32 Pazarlamada Çok Değişkenli İstatistiki Analiz Uygulamaları 3 0 5
LÜ-TE-08 Tarımsal Kalkınmada Girişimcilik 3 0 5
LÜ-TE-61 Tarımsal Üretimde ve Kırsal Kalkınmada Kadın 3 0 5
LÜ-TE-11 Tarımsal Yeniliklerin Yayılması ve Benimsenmesi 3 0 5
LÜ-TE-36 Tarım ve Tarım Dışı Örgütlenme ve Organizasyon Biçimleri 3 0 5
LÜ-TE-25 Türkiyedeki Tarımsal Destekleme Politikası 3 0 5
LÜ-TE-47 Uluslararası Pazarlama 3 0 5
LÜ-TE-27 Uluslararası Tarım Politikaları ve Türkiye Tarımı 3 0 5
Toplam AKTS: 60

2020- 2021 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Ders İçerikleri T U AKTS
LÜ-FBE-04 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik 3 0 5
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
LÜ-FBE-02 Yüksek Lisans Semineri 0 2 5
Seçmeli 2020-2021 Bahar Dönemi Tarım Ekonomisi Açılacak Dersler() 45
LÜ-TE-26 AB Ortak Tarım Politikasının Yapısı ve İşleyişi 3 0 5
LÜ-TE-37 Avrupa Birliği ve Türkiyede Kooperatifçilik 3 0 5
LÜ-TE-54 Bilgisayarda Ekonometri Uygulamaları 3 0 5
LÜ-TE-21 Çevre Ekonomisi 3 0 5
LÜ-TE-23 Çevre Yönetimi Sistemi 3 0 5
LÜ-TE-12 Dünyada ve AB Ülkelerinde Tarımsal Yayım/Danışmanlık Hizmetleri 3 0 5
LÜ-TE-17 Gıda Sanayi İşletmelerinde Stratejik Planlama ve Yönetimi 2 2 5
LÜ-TE-10 İletişim Teknikleri ve Beden Dili 3 0 5
LÜ-TE-44 Kalite Ekonomisi 3 0 5
LÜ-TE-13 Kırsal Girişimcilik 3 0 5
LÜ-TE-58 Makro Ekonomik Analiz 3 0 5
LÜ-TE-46 Müşteri İlişkileri Yönetimi 2 2 5
LÜ-TE-30 Pazarlama Araştırmaları 3 0 5
LÜ-TE-57 Tarım ekonomisinde Zaman Serileri Analizi 3 0 5
LÜ-TE-08 Tarımsal Kalkınmada Girişimcilik 3 0 5
LÜ-TE-61 Tarımsal Üretimde ve Kırsal Kalkınmada Kadın 3 0 5
LÜ-TE-09 Tarımsal Yayım Metotları 2 2 5
LÜ-TE-11 Tarımsal Yeniliklerin Yayılması ve Benimsenmesi 3 0 5
LÜ-TE-36 Tarım ve Tarım Dışı Örgütlenme ve Organizasyon Biçimleri 3 0 5
LÜ-TE-25 Türkiyedeki Tarımsal Destekleme Politikası 3 0 5
LÜ-TE-42 Türkiyede Ticaret Borsalarının Yapısı ve İşleyişi 2 2 5
LÜ-TE-47 Uluslararası Pazarlama 3 0 5
Toplam AKTS: 65
Tez

2020 - 2021 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Ders İçerikleri T U AKTS
LÜ TEZ TEZ 0 0 20
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 30

2020- 2021 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Ders İçerikleri T U AKTS
LÜ TEZ Tez 0 0 20
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 30