2019-2020 Katalogu İçin Tıklayınız

2018-2019 Katalogu İçin Tıklayınız

2017-2018 Katalogu İçin Tıklayınız

2016-2017 Katalogu İçin Tıklayınız

2015-2016 Katalogu İçin Tıklayınız

Tarla Bitkileri (YL) Ders Kataloğu

Ders

2020 - 2021 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Ders İçerikleri T U AKTS
LÜ-FBE-04 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik 3 0 5
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Seçmeli 2020-2021 Güz Dönemi Tarla Bitkileri Açılacak Dersler() 45
LÜ-TB-44 Ayçiçeğinin Genetik, Genomiks ve Islahı 3 0 5
LÜ-TB-40 Bitki Doku Kültürlerinin Temel Esasları 3 0 5
LÜ-TB-43 Bitki Genetik Kaynakları ve Bitki Islahında Kullanımı 3 0 5
LÜ-TB-06 Bitkilerde Abiyotik Streslere Dayanıklılık Islahı 3 0 5
LÜ-TB-05 Bitkilerde Hastalıklara Dayanıklılık Islahı 3 0 5
LÜ-TB-04 Bitkilerde Melez Çeşit Islahı 3 0 5
LÜ-TB-42 Bitkilerde Mutasyon Islahı 3 0 5
LÜ-TB-16 Bitkilerde Verimlilik Fizyolojisi 3 0 5
LÜ-TB-63 Bitki Moleküler Genetiği 3 0 5
LÜ-TB-52 Boya Bitkileri 3 0 5
LÜ-TB-11 Çayır Mera Ekolojisi 3 0 5
LÜ-TB-12 Çayır Mera Islah Yöntemleri 3 0 5
LÜ-TB-13 ÇAyır Mera ve Biyoçeşitlilik 3 0 5
LÜ-TB-59 Çayır Mera Vejatasyon Bilgisi 3 0 5
LÜ-TB-67 Çim Bitkileri Islahı 3 0 5
LÜ-TB-39 Deneme Desenleri ve Bilgisayar Uygulamaları 3 0 5
LÜ-TB-61 Deneme Planlama ve Değerlendirme 3 0 5
LÜ-TB-50 Doğal Bitki Örtüsünde Yetişen Tıbbi ve Kokulu Bitkiler 3 0 5
LÜ-TB-18 Ekolojik Sorunlar ve Tarla Tanımına Etkileri 3 0 5
LÜ-TB-47 Endüstri Bitkilerinin Büyüme ve Gelişme Faktörleri 3 0 5
LÜ-TB-24 Endüstri Bitkileri Özel Yetiştirme ve Islahı I 3 0 5
LÜ-TB-25 Endüstri Bitkileri Özel Yetiştirme ve Islahı II 3 0 5
LÜ-TB-48 Endüstri Bitkileri Tarımında Yeni Yaklaşımlar 3 0 5
LÜ-TB-36 Enerji Bitkileri 3 0 5
LÜ-TB-55 Geleneksel ve Organik Tohumluk Teknolojisi 3 0 5
LÜ-TB-41 İleri Bitki Islahı 3 0 5
LÜ-TB-14 İleri Tahıl Fizyolojisi 3 0 5
LÜ-TB-60 Kantitatif Genetik ve Bitki Islahında Seleksiyon 3 0 5
LÜ-TB-07 Kantitatif Karakterlerin Genetik Analizlerinde Kullanılan Biyometrik Yöntemler I 2 2 5
LÜ-TB-08 Kantitatif Karakterlerin Genetik Analizlerinde Kullanılan Biyometrik Yöntemler II 2 2 5
LÜ-TB-34 Kültür Bitkilerinde Melezleme Teknikleri I 3 0 5
LÜ-TB-35 Kültür Bitkilerinde Melezleme Teknikleri II 3 0 5
LÜ-TB-09 Meralardan Enstansif Yararlanma İlkeleri 3 0 5
LÜ-TB-65 Moleküler Bitki Sitogenetiği 3 0 5
LÜ-TB-32 Organik Tarımda İlkeler ve Yeni Yaklaşımlar 3 0 5
LÜ-TB-49 Sanayi Yağları Üretimine Yönelik Bitkiler 3 0 5
LÜ-TB-15 Serin İklim Tahılları Özel Yetiştirme Teknikleri 3 0 5
LÜ-TB-17 Sıcak İklim Tahılları Özel Yetiştirme ve Islahı 3 0 5
LÜ-TB-53 Tahıllarda Çeşit ve Çeşit Ayrım Tekniği 3 0 5
LÜ-TB-62 Tahıllarda Kalite 3 0 5
LÜ-TB-54 Tahıllarda Tane Veriminin Fizyolojisi 3 0 5
LÜ-TB-56 Tahıl Yetiştiriciliğinde Yeni Yaklaşımlar 3 0 5
LÜ-TB-68 Tarla Bitkilerinde Bitki Analiz Yöntemleri I 3 0 5
LÜ-TB-69 Tarla Bitkilerinde Bitki Analiz Yöntemleri II 3 0 5
LÜ-TB-31 Tarla Bitkilerinde Organik Tarım 3 0 5
LÜ-TB-51 Tıbbi Geofitler 3 0 5
LÜ-TB-46 Yağ Bitkileri Islahında Seleksiyon İlkeleri 3 0 5
LÜ-TB-45 Yağ Bitkilerinin Genetik ve Sitogenetiği 3 0 5
LÜ-TB-37 Yağ Bitkileri Tohumluk Üretimi ve Teknolojisi 3 0 5
LÜ-TB-21 Yapay Çayır-Mera Kurma ve Yem Bitkisi Karışımları 3 0 5
LÜ-TB-29 Yem Bitikileri Fizyolojisi 3 0 5
LÜ-TB-30 Yem Bitikilerinin Genetik ve Sitogenetiği 3 0 5
LÜ-TB-33 Yem Bitkileri Tohumculuğu 3 0 5
LÜ-TB-10 Yeşil Alan Tesisinin Teknik Esasları 3 0 5
LÜ-TB-38 Yumru ve Kök Gövdeli Bit. Tohumluk Üretim Tekno. 3 0 5
Toplam AKTS: 60

2020- 2021 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Ders İçerikleri T U AKTS
LÜ-FBE-04 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik 3 0 5
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
LÜ-FBE-02 Yüksek Lisans Semineri 0 2 5
Seçmeli 2020-2021 Bahar Dönemi Tarla Bitkileri Açılacak Dersler() 45
LÜ-TB-19 Alternatif Yem Bitkileri 3 0 5
LÜ-TB-44 Ayçiçeğinin Genetik, Genomiks ve Islahı 3 0 5
LÜ-TB-40 Bitki Doku Kültürlerinin Temel Esasları 3 0 5
LÜ-TB-43 Bitki Genetik Kaynakları ve Bitki Islahında Kullanımı 3 0 5
LÜ-TB-06 Bitkilerde Abiyotik Streslere Dayanıklılık Islahı 3 0 5
LÜ-TB- 64 Bitkilerde Genom Analiz Teknikleri 3 0 5
LÜ-TB-05 Bitkilerde Hastalıklara Dayanıklılık Islahı 3 0 5
LÜ-TB-04 Bitkilerde Melez Çeşit Islahı 3 0 5
LÜ-TB-42 Bitkilerde Mutasyon Islahı 3 0 5
LÜ-TB-16 Bitkilerde Verimlilik Fizyolojisi 3 0 5
LÜ-TB-63 Bitki Moleküler Genetiği 3 0 5
LÜ-TB-52 Boya Bitkileri 3 0 5
LÜ-TB-22 Çayır-Mera Amenajmanında Teknik Yöntemler ve Otlatma Sistemleri 3 0 5
LÜ-TB-11 Çayır Mera Ekolojisi 3 0 5
LÜ-TB-12 Çayır Mera Islah Yöntemleri 3 0 5
LÜ-TB-13 ÇAyır Mera ve Biyoçeşitlilik 3 0 5
LÜ-TB-59 Çayır Mera Vejatasyon Bilgisi 3 0 5
LÜ-TB-67 Çim Bitkileri Islahı 3 0 5
LÜ-TB-39 Deneme Desenleri ve Bilgisayar Uygulamaları 3 0 5
LÜ-TB-61 Deneme Planlama ve Değerlendirme 3 0 5
LÜ-TB-50 Doğal Bitki Örtüsünde Yetişen Tıbbi ve Kokulu Bitkiler 3 0 5
LÜ-TB-18 Ekolojik Sorunlar ve Tarla Tanımına Etkileri 3 0 5
LÜ-TB-47 Endüstri Bitkilerinin Büyüme ve Gelişme Faktörleri 3 0 5
LÜ-TB-24 Endüstri Bitkileri Özel Yetiştirme ve Islahı I 3 0 5
LÜ-TB-25 Endüstri Bitkileri Özel Yetiştirme ve Islahı II 3 0 5
LÜ-TB-48 Endüstri Bitkileri Tarımında Yeni Yaklaşımlar 3 0 5
LÜ-TB-36 Enerji Bitkileri 3 0 5
LÜ-TB-55 Geleneksel ve Organik Tohumluk Teknolojisi 3 0 5
LÜ-TB-41 İleri Bitki Islahı 3 0 5
LÜ-TB-14 İleri Tahıl Fizyolojisi 3 0 5
LÜ-TB-60 Kantitatif Genetik ve Bitki Islahında Seleksiyon 3 0 5
LÜ-TB-07 Kantitatif Karakterlerin Genetik Analizlerinde Kullanılan Biyometrik Yöntemler I 2 2 5
LÜ-TB-08 Kantitatif Karakterlerin Genetik Analizlerinde Kullanılan Biyometrik Yöntemler II 2 2 5
LÜ-TB-34 Kültür Bitkilerinde Melezleme Teknikleri I 3 0 5
LÜ-TB-35 Kültür Bitkilerinde Melezleme Teknikleri II 3 0 5
LÜ-TB-58 Mera Islah ve Amenajman Projelerinin Hazırlanmasındaki Temel İlkeler 3 0 5
LÜ-TB-09 Meralardan Enstansif Yararlanma İlkeleri 3 0 5
LÜ-TB-65 Moleküler Bitki Sitogenetiği 3 0 5
LÜ-TB-66 Moleküler Genetik Laboratuari 2 2 5
LÜ-TB-32 Organik Tarımda İlkeler ve Yeni Yaklaşımlar 3 0 5
LÜ-TB-49 Sanayi Yağları Üretimine Yönelik Bitkiler 3 0 5
LÜ-TB-15 Serin İklim Tahılları Özel Yetiştirme Teknikleri 3 0 5
LÜ-TB-17 Sıcak İklim Tahılları Özel Yetiştirme ve Islahı 3 0 5
LÜ-TB-53 Tahıllarda Çeşit ve Çeşit Ayrım Tekniği 3 0 5
LÜ-TB-62 Tahıllarda Kalite 3 0 5
LÜ-TB-54 Tahıllarda Tane Veriminin Fizyolojisi 3 0 5
LÜ-TB-56 Tahıl Yetiştiriciliğinde Yeni Yaklaşımlar 3 0 5
LÜ-TB-68 Tarla Bitkilerinde Bitki Analiz Yöntemleri I 3 0 5
LÜ-TB-69 Tarla Bitkilerinde Bitki Analiz Yöntemleri II 3 0 5
LÜ-TB-31 Tarla Bitkilerinde Organik Tarım 3 0 5
LÜ-TB-51 Tıbbi Geofitler 3 0 5
LÜ-TB-57 Tütün Biyokimyası ve Kalite Kontrolü 3 0 5
LÜ-TB-46 Yağ Bitkileri Islahında Seleksiyon İlkeleri 3 0 5
LÜ-TB-45 Yağ Bitkilerinin Genetik ve Sitogenetiği 3 0 5
LÜ-TB-37 Yağ Bitkileri Tohumluk Üretimi ve Teknolojisi 3 0 5
LÜ-TB-21 Yapay Çayır-Mera Kurma ve Yem Bitkisi Karışımları 3 0 5
LÜ-TB-29 Yem Bitikileri Fizyolojisi 3 0 5
LÜ-TB-30 Yem Bitikilerinin Genetik ve Sitogenetiği 3 0 5
LÜ-TB-23 Yem Bitkileri Ayrım Tekniği 3 0 5
LÜ-TB-20 Yem Bitkileri Özel Yetiştirme Teknikleri ve Islahı 3 0 5
LÜ-TB-33 Yem Bitkileri Tohumculuğu 3 0 5
LÜ-TB-10 Yeşil Alan Tesisinin Teknik Esasları 3 0 5
LÜ-TB-38 Yumru ve Kök Gövdeli Bit. Tohumluk Üretim Tekno. 3 0 5
Toplam AKTS: 65
Tez

2020 - 2021 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Ders İçerikleri T U AKTS
LÜ TEZ TEZ 0 0 20
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 30

2020- 2021 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Ders İçerikleri T U AKTS
LÜ TEZ Tez 0 0 20
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 30