2019-2020 Katalogu İçin Tıklayınız

2018-2019 Katalogu İçin Tıklayınız

2017-2018 Katalogu İçin Tıklayınız

2016-2017 Katalogu İçin Tıklayınız

2015-2016 Katalogu İçin Tıklayınız

Zootekni (YL) Ders Kataloğu

Ders

2020 - 2021 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Ders İçerikleri T U AKTS
LÜ-FBE-04 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik 3 0 5
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Seçmeli 2020-2021 Güz Dönemi Zootekni Açılacak Dersler() 45
LÜ-ZT-45 Alternatif Yem Kaynakları 3 0 5
LÜ-ZT-15 Araştırma ve Deneme Metodları 3 0 5
LÜ-ZT-25 Beyaz Et Bilimi 3 0 5
LÜ-ZT-29 Deney Hayvanları ve Beslenmeleri 3 0 5
LÜ-ZT-63 Enerji Metabolizması 3 0 5
LÜ-ZT-66 Et Sığırlarının Beslenmesi 3 0 5
LÜ-ZT-41 Genetik Eğilimi Tahmin Yöntemleri 3 0 5
LÜ-ZT-40 Hayancılıkta Damızlık Değeri Tahmini 3 0 5
LÜ-ZT-65 Hayvan Beslemede Biyoteknolojik Ürünleri Kullanılması 3 0 5
LÜ-ZT-51 Hayvan Beslemede İleri Rasyon Hazırlama Tekniği 3 0 5
LÜ-ZT-57 Hayvan Beslemede Laboratuvar Analiz Teknikleri 3 0 5
LÜ-ZT-06 Hayvan Islahında En Küçük Kareler Analizi 3 0 5
LÜ-ZT-14 Hayvan Islahının Genetik Prensipleri 3 0 5
LÜ-ZT-69 Hayvansal Üretimde Proje Uygulamaları 3 0 5
LÜ-ZT-44 In vivo ve in vitro Yöntemlerle Metabolik Enerji İçeriklerinin Saptanması 3 0 5
LÜ-ZT-54 İleri Deneme Teknikleri 3 0 5
LÜ-ZT-39 İstatistik, Bilgisayar Uygulamaları ve Hayvancılık 3 0 5
LÜ-ZT-35 Kanatlı Beslemenin Teorik İlkeleri 3 0 5
LÜ-ZT-38 Kanatlı Hayvanların Sindirim Fizyolojisi 3 0 5
LÜ-ZT-67 Kanatlılarda Bağırsak Ekosistemi 3 0 5
LÜ-ZT-10 Kanatlılarda Besleme Hastalıkları 3 0 5
LÜ-ZT-28 Kanatlılarda Makroskopik, Mikroskopik ve Patolojik Anatomiler 3 0 5
LÜ-ZT-13 Kantitatif Genetik 3 0 5
LÜ-ZT-30 Karma Sanayinde Gelişmler 3 0 5
LÜ-ZT-31 Karma Yemlerde Mikrobiyal Bozulmalar 3 0 5
LÜ-ZT-24 Kırmızı Et Bilimi 3 0 5
LÜ-ZT-46 Küçükbaş Hayvanlarda Döl Verimi 3 0 5
LÜ-ZT-52 Küçükbaş Hayvanların Beslenmesi 3 0 5
LÜ-ZT-47 Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Bakım ve Sürü İdaresi 3 0 5
LÜ-ZT-56 Laktasyondaki Süt Sığırlarının Beslenmesi 3 0 5
LÜ-ZT-23 Mezbahacılık Bilgisi I 3 0 5
LÜ-ZT-36 Mineral Beslenmesi 3 0 5
LÜ-ZT-61 Moleküler Genetik Verilerin Analizi ve Sonuçların Değerlendirilmesi 3 0 5
LÜ-ZT-60 Moleküler Genetik Yöntemler ve Uygulama Alanları 2 2 5
LÜ-ZT-62 Popülasyon Genetiği 3 0 5
LÜ-ZT-59 Ruminantlarda Yem Enerji Değerlerinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler 2 2 5
LÜ-ZT-43 Silaj Mikrobiyolojisi 3 0 5
LÜ-ZT-33 Silaj ve Silaj Yapma Tekniği 3 0 5
LÜ-ZT-49 Süt Keçiciliği 3 0 5
LÜ-ZT-68 Süt Sığırcılığında Meme Fizyolojisi ve Sağım 3 0 5
LÜ-ZT-21 Süt Sığırında Modern Teknikler 3 0 5
LÜ-ZT-20 Süt Sığır Yetiştiriciliğinde Sürü Yönetimi 3 0 5
LÜ-ZT-37 Uygulamalı Kanatlı Besleme 3 0 5
LÜ-ZT-11 Yemlik Yağlar 3 0 5
LÜ-ZT-70 Yumurta Kalitesi ve Teknolojisi 3 0 5
Toplam AKTS: 60

2020- 2021 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Ders İçerikleri T U AKTS
LÜ-FBE-04 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik 3 0 5
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
LÜ-FBE-02 Yüksek Lisans Semineri 0 2 5
Seçmeli 2020-2021 Bahar Dönemi Zootekni Açılacak Dersler() 45
LÜ-ZT-45 Alternatif Yem Kaynakları 3 0 5
LÜ-ZT-25 Beyaz Et Bilimi 3 0 5
LÜ-ZT-29 Deney Hayvanları ve Beslenmeleri 3 0 5
LÜ-ZT-63 Enerji Metabolizması 3 0 5
LÜ-ZT-66 Et Sığırlarının Beslenmesi 3 0 5
LÜ-ZT-41 Genetik Eğilimi Tahmin Yöntemleri 3 0 5
LÜ-ZT-40 Hayancılıkta Damızlık Değeri Tahmini 3 0 5
LÜ-ZT-65 Hayvan Beslemede Biyoteknolojik Ürünleri Kullanılması 3 0 5
LÜ-ZT-51 Hayvan Beslemede İleri Rasyon Hazırlama Tekniği 3 0 5
LÜ-ZT-57 Hayvan Beslemede Laboratuvar Analiz Teknikleri 3 0 5
LÜ-ZT-06 Hayvan Islahında En Küçük Kareler Analizi 3 0 5
LÜ-ZT-14 Hayvan Islahının Genetik Prensipleri 3 0 5
LÜ-ZT-69 Hayvansal Üretimde Proje Uygulamaları 3 0 5
LÜ-ZT-44 In vivo ve in vitro Yöntemlerle Metabolik Enerji İçeriklerinin Saptanması 3 0 5
LÜ-ZT-54 İleri Deneme Teknikleri 3 0 5
LÜ-ZT-39 İstatistik, Bilgisayar Uygulamaları ve Hayvancılık 3 0 5
LÜ-ZT-35 Kanatlı Beslemenin Teorik İlkeleri 3 0 5
LÜ-ZT-38 Kanatlı Hayvanların Sindirim Fizyolojisi 3 0 5
LÜ-ZT-67 Kanatlılarda Bağırsak Ekosistemi 3 0 5
LÜ-ZT-10 Kanatlılarda Besleme Hastalıkları 3 0 5
LÜ-ZT-28 Kanatlılarda Makroskopik, Mikroskopik ve Patolojik Anatomiler 3 0 5
LÜ-ZT-13 Kantitatif Genetik 3 0 5
LÜ-ZT-30 Karma Sanayinde Gelişmler 3 0 5
LÜ-ZT-31 Karma Yemlerde Mikrobiyal Bozulmalar 3 0 5
LÜ-ZT-24 Kırmızı Et Bilimi 3 0 5
LÜ-ZT-53 Korelasyon ve Regresyon Analiz Teknikleri 3 0 5
LÜ-ZT-46 Küçükbaş Hayvanlarda Döl Verimi 3 0 5
LÜ-ZT-52 Küçükbaş Hayvanların Beslenmesi 3 0 5
LÜ-ZT-47 Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Bakım ve Sürü İdaresi 3 0 5
LÜ-ZT-23 Mezbahacılık Bilgisi I 3 0 5
LÜ-ZT-61 Moleküler Genetik Verilerin Analizi ve Sonuçların Değerlendirilmesi 3 0 5
LÜ-ZT-60 Moleküler Genetik Yöntemler ve Uygulama Alanları 2 2 5
LÜ-ZT-55 Parametrik Olmayan İstatistik Metodlar 3 0 5
LÜ-ZT-58 Rumen Metabolizması 3 0 5
LÜ-ZT-59 Ruminantlarda Yem Enerji Değerlerinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler 2 2 5
LÜ-ZT-50 Ruminantlarda Yem Seçimi ve Tüketimi 3 0 5
LÜ-ZT-43 Silaj Mikrobiyolojisi 3 0 5
LÜ-ZT-33 Silaj ve Silaj Yapma Tekniği 3 0 5
LÜ-ZT-49 Süt Keçiciliği 3 0 5
LÜ-ZT-68 Süt Sığırcılığında Meme Fizyolojisi ve Sağım 3 0 5
LÜ-ZT-21 Süt Sığırında Modern Teknikler 3 0 5
LÜ-ZT-20 Süt Sığır Yetiştiriciliğinde Sürü Yönetimi 3 0 5
LÜ-ZT-37 Uygulamalı Kanatlı Besleme 3 0 5
LÜ-ZT-11 Yemlik Yağlar 3 0 5
LÜ-ZT-70 Yumurta Kalitesi ve Teknolojisi 3 0 5
Toplam AKTS: 65
Tez

2020 - 2021 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Ders İçerikleri T U AKTS
LÜ TEZ TEZ 0 0 20
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 30

2020- 2021 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Ders İçerikleri T U AKTS
LÜ TEZ Tez 0 0 20
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 30