2019-2020 Katalogu İçin Tıklayınız

2018-2019 Katalogu İçin Tıklayınız

2017-2018 Katalogu İçin Tıklayınız

2016-2017 Katalogu İçin Tıklayınız

2015-2016 Katalogu İçin Tıklayınız

Biyosistem Mühendisliği (YL) Ders Kataloğu

Ders

2020 - 2021 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Ders İçerikleri T U AKTS
LÜ-FBE-04 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik 3 0 5
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Seçmeli 2020-2021 Güz Dönemi Biyosistem Mühendisliği Açılacak Dersler() 45
LÜ-BM-22 Açık Kanal Hidroliği 3 0 5
LÜ-BM-30 Alternatif Enerji Kaynakları ve Biyokütle Enerjisi 3 0 5
LÜ-BM-44 Arazi ve Su Kaynaklarında Bilgisayar Kullanımı ve Uygulamaları 2 2 5
LÜ-BM-43 Arazi ve Su Kaynaklarında Uzaktan Algılama 2 2 5
LÜ-BM-57 Bitki Su Tüketimi Eşitliklerinin Uygulanması 3 0 5
LÜ-BM-05 Biyosistemler için Güç Sistemleri ve Makinalar 3 0 5
LÜ-BM-16 Biyosistemlerin Mekanizasyon Seçimi, Planlama Teknikleri ve Yöntemleri 3 0 5
LÜ-BM-23 Boru Hidroliği 3 0 5
LÜ-BM-33 Değişik Ekim Yöntemlerinin Matematik ve İstatistik Esasları 3 0 5
LÜ-BM-94 Enerji Ölçüm Sistemleri 3 0 5
LÜ-BM-67 Hasat Sonrası Ürün Artıklarının Değerlendirme Sistemleri 3 0 5
LÜ-BM-47 Havza Morfolojisi 3 0 5
LÜ-BM-74 Hayvan Barınaklarında Çevre Koşullarının Denetimi 3 0 5
LÜ-BM-45 Hidrolojik Hidrograflar 3 0 5
LÜ-BM-65 İkinci Ürün Mekanizasyonu 3 0 5
LÜ-BM-78 İlaç Sürüklenmesi ve Önleme Yöntemleri 3 0 5
LÜ-BM-72 Kaba Yem Hasadında Yeni Teknikler 3 0 5
LÜ-BM-93 Kompost Teknolojisi 3 0 5
LÜ-BM-55 Kültür Bitkilerinin Sulanması 3 0 5
LÜ-BM-86 Kültürteknikte Ölçme Uygulamaları 3 0 5
LÜ-BM-40 Kültürteknikte Test ve Değerlendirme Yöntemleri 3 0 5
LÜ-BM-98 Mikroalglerden Biyokütle ve Biyoyakıt Üretimi 3 0 5
LÜ-BM-41 Mikro Sulama Sistemlerinin Projelenmesi 3 0 5
LÜ-BM-95 Motor Teknolojisinde Son Gelişmeler 3 0 5
LÜ-BM-14 Ölçme Bilgisi 3 0 5
LÜ-BM-70 Sebze ve Meyve Hasat Teknikleri 3 0 5
LÜ-BM-92 Silaj Mekanizasyonu 3 0 5
LÜ-BM-42 Sulamada Optimizasyon 3 0 5
LÜ-BM-56 Sulama Mühendisliğinde Araştırma Teknikleri 3 0 5
LÜ-BM-90 Sulama Sistemlerinde Performans Ölçüm Teknikleri 3 0 5
LÜ-BM-51 Sulama ve Drenajın Çevresel Etkileri ve Su Kalite Yönetimi 3 0 5
LÜ-BM-21 Sulama Yönünden Toprak Su İlişkileri 3 0 5
LÜ-BM-91 Süt Hayvancılığında Enerji Yönetimi 3 0 5
LÜ-BM-84 Süt Sağım Mek. Ve İşl. Tek. 3 0 5
LÜ-BM-73 Süt Sığırı Barınak Projelerinin Hazırlanması 3 0 5
LÜ-BM-97 Tarımda İklimlendirme ve Soğutmada Enerji Yönetimi 3 0 5
LÜ-BM-29 Tarımda Veri Tabanı Oluşturma Ve Veri Değerlendirme Teknikleri 3 0 5
LÜ-BM-15 Tarım Makinalarında Deneme ve Araştırma 3 0 5
LÜ-BM-32 Tarım Makinalarında Endüstriyel Hidrolik ve Pnömatik 3 0 5
LÜ-BM-24 Tarım Makinalarında İleri İmalat Teknikleri 3 0 5
LÜ-BM-25 Tarım Makinalarında Malzeme Seçimi 3 0 5
LÜ-BM-96 Tarımsal Atık Yönetimi 3 0 5
LÜ-BM-79 Tarımsal Savaş Uygulamalarında Elektrostatik Yükleme 3 0 5
LÜ-BM-63 Tarımsal Ürünlerin Kurutma Esasları 3 0 5
LÜ-BM-75 Tarımsal Yapılarda Çatı Sistemlerinin Projelenmesi 3 0 5
LÜ-BM-35 Tarım Traktörlerinin Tasarım Esasları 3 0 5
LÜ-BM-66 Toprak Bitki Mekaniği 3 0 5
LÜ-BM-50 Tuzluluk Yönetimi 3 0 5
LÜ-BM-85 Ürün Depolama Yapılarının Planlaması 3 0 5
LÜ-BM-87 Yapı Malzemeleri Deney Yöntemleri 3 0 5
LÜ-BM-48 Yeraltı Suları 3 0 5
Toplam AKTS: 60

2020- 2021 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Ders İçerikleri T U AKTS
LÜ-FBE-04 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik 3 0 5
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
LÜ-FBE-02 Yüksek Lisans Semineri 0 2 5
Seçmeli 2020-2021 Bahar Dönemi Biyosistem Mühendisliği Açılacak Dersler() 45
LÜ-BM-22 Açık Kanal Hidroliği 3 0 5
LÜ-BM-30 Alternatif Enerji Kaynakları ve Biyokütle Enerjisi 3 0 5
LÜ-BM-89 Arazi ve Su Kaynaklarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları 2 2 5
LÜ-BM-38 Basınçlı-Toplu Sulama Sistemlerinin Tasarımı 3 0 5
LÜ-BM-09 Bitkisel Üretim Yapıları 3 0 5
LÜ-BM-77 Bitkisel Üretim Yapılarında İklimlendirme 3 0 5
LÜ-BM-57 Bitki Su Tüketimi Eşitliklerinin Uygulanması 3 0 5
LÜ-BM-05 Biyosistemler için Güç Sistemleri ve Makinalar 3 0 5
LÜ-BM-16 Biyosistemlerin Mekanizasyon Seçimi, Planlama Teknikleri ve Yöntemleri 3 0 5
LÜ-BM-23 Boru Hidroliği 3 0 5
LÜ-BM-69 Çapalama Tekniği ve Makinaları 3 0 5
LÜ-BM-33 Değişik Ekim Yöntemlerinin Matematik ve İstatistik Esasları 3 0 5
LÜ-BM-94 Enerji Ölçüm Sistemleri 3 0 5
LÜ-BM-67 Hasat Sonrası Ürün Artıklarının Değerlendirme Sistemleri 3 0 5
LÜ-BM-34 Hassas Uygulamalı Tarımda Paket Programlar 3 0 5
LÜ-BM-47 Havza Morfolojisi 3 0 5
LÜ-BM-11 Hayvansal Üretim Yapıları 3 0 5
LÜ-BM-49 Hidrolojide İstatistik 3 0 5
LÜ-BM-45 Hidrolojik Hidrograflar 3 0 5
LÜ-BM-65 İkinci Ürün Mekanizasyonu 3 0 5
LÜ-BM-78 İlaç Sürüklenmesi ve Önleme Yöntemleri 3 0 5
LÜ-BM-99 İnsansız Hava Araçları ve Tarımda Kullanımı 2 2 5
LÜ-BM-72 Kaba Yem Hasadında Yeni Teknikler 3 0 5
LÜ-BM-83 Karma Yem Mekanizasyonu 3 0 5
LÜ-BM-93 Kompost Teknolojisi 3 0 5
LÜ-BM-55 Kültür Bitkilerinin Sulanması 3 0 5
LÜ-BM-13 Kültürteknik Önlemlerin Çevre Sularına Etkisi 3 0 5
LÜ-BM-86 Kültürteknikte Ölçme Uygulamaları 3 0 5
LÜ-BM-98 Mikroalglerden Biyokütle ve Biyoyakıt Üretimi 3 0 5
LÜ-BM-95 Motor Teknolojisinde Son Gelişmeler 3 0 5
LÜ-BM-39 Rekreasyon Alanlarında Kullanılan Sulama Sistemlerinin Tasarımı 3 0 5
LÜ-BM-70 Sebze ve Meyve Hasat Teknikleri 3 0 5
LÜ-BM-92 Silaj Mekanizasyonu 3 0 5
LÜ-BM-56 Sulama Mühendisliğinde Araştırma Teknikleri 3 0 5
LÜ-BM-90 Sulama Sistemlerinde Performans Ölçüm Teknikleri 3 0 5
LÜ-BM-53 Sulama ve Drenajda Matematiksel Modeller ve Simulasyon Tekniği 3 0 5
LÜ-BM-21 Sulama Yönünden Toprak Su İlişkileri 3 0 5
LÜ-BM-17 Sürdürülebilir Tarımın Mekanizasyonu 3 0 5
LÜ-BM-91 Süt Hayvancılığında Enerji Yönetimi 3 0 5
LÜ-BM-84 Süt Sağım Mek. Ve İşl. Tek. 3 0 5
LÜ-BM-97 Tarımda İklimlendirme ve Soğutmada Enerji Yönetimi 3 0 5
LÜ-BM-29 Tarımda Veri Tabanı Oluşturma Ve Veri Değerlendirme Teknikleri 3 0 5
LÜ-BM-15 Tarım Makinalarında Deneme ve Araştırma 3 0 5
LÜ-BM-24 Tarım Makinalarında İleri İmalat Teknikleri 3 0 5
LÜ-BM-25 Tarım Makinalarında Malzeme Seçimi 3 0 5
LÜ-BM-96 Tarımsal Atık Yönetimi 3 0 5
LÜ-BM-79 Tarımsal Savaş Uygulamalarında Elektrostatik Yükleme 3 0 5
LÜ-BM-68 Tarımsal Üret. Yabancı Ot Mcd. Uygulanan Farklı Teknikler ve Hassas Tarımdaki Uygulamaları 3 0 5
LÜ-BM-63 Tarımsal Ürünlerin Kurutma Esasları 3 0 5
LÜ-BM-75 Tarımsal Yapılarda Çatı Sistemlerinin Projelenmesi 3 0 5
LÜ-BM-35 Tarım Traktörlerinin Tasarım Esasları 3 0 5
LÜ-BM-66 Toprak Bitki Mekaniği 3 0 5
LÜ-BM-85 Ürün Depolama Yapılarının Planlaması 3 0 5
LÜ-BM-87 Yapı Malzemeleri Deney Yöntemleri 3 0 5
LÜ-BM-48 Yeraltı Suları 3 0 5
Toplam AKTS: 65
Tez

2020 - 2021 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Ders İçerikleri T U AKTS
LÜ TEZ TEZ 0 0 20
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 30

2020- 2021 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Ders İçerikleri T U AKTS
LÜ TEZ Tez 0 0 20
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 30