2019-2020 Katalogu İçin Tıklayınız

2018-2019 Katalogu İçin Tıklayınız

2017-2018 Katalogu İçin Tıklayınız

2016-2017 Katalogu İçin Tıklayınız

2015-2016 Katalogu İçin Tıklayınız

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL) Ders Kataloğu

Ders

2020 - 2021 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Ders İçerikleri T U AKTS
LÜ-FBE-04 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik 3 0 5
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Seçmeli 2020-2021 Güz Dönemi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Açılacak Dersler() 45
LÜ-TO-14 Arazi Değerlendirme 3 0 5
LÜ-TO-02 Bitki Analiz Tekniği 3 0 5
LÜ-TO-10 Bitki Beslemede İyon Dengesi 3 0 5
LÜ-TO-16 Bitki Beslemede ve Toprak Verimliliğinde Son Gelişmeler 3 0 5
LÜ-TO-09 Bitkilerde Beslenme Bozuklukları 3 0 5
LÜ-TO-33 CBS Ortamında Toprak Özelliklerinin Belirlenmesi 3 0 5
LÜ-TO-20 İleri Gübre Deneme Tekniği 2 2 5
LÜ-TO-30 Katı ve Sıvı Atıkların Toprak Düzenleyicisi Olarak Kullanımı 3 0 5
LÜ-TO-11 Kırsal Havza Tasarımı ve Arazi Kullanım Planlaması 3 0 5
LÜ-TO-12 Kil Minerolojisi ve Mikromorfoloji 3 0 5
LÜ-TO-15 Modern Taksonomiye Göre Türkiye Toprakları 3 0 5
LÜ-TO-08 Organik Tarımda Gübreleme 3 0 5
LÜ-TO-04 Özel Gübreleme 3 0 5
LÜ-TO-39 Sorunlu Toprakların Islahı 3 0 5
LÜ-TO-36 Strüktür Verim İlişkileri 3 0 5
LÜ-TO-19 Sürdürülebilir Tarımda Gübre Yönetimi 3 0 5
LÜ-TO-38 Tarımda Uzaktan Algılama 3 0 5
LÜ-TO-17 Toprak Bitki Analizine Dayalı Gübreleme Prog. Hazır. 2 2 5
LÜ-TO-34 Toprak Ekolojisi 3 0 5
LÜ-TO-32 Toprak Fiziğinin Temel ilkeleri 3 0 5
LÜ-TO-37 Toprak Kalitesi 3 0 5
LÜ-TO-29 Topraklarda Fiziksel Analiz Metodları 3 0 5
LÜ-TO-07 Topraklarda Kireçleme Teknikleri 2 2 5
LÜ-TO-01 Toprakta Kimyasal Analiz Teknikleri 3 0 5
LÜ-TO-03 Toprak Verimliliği ve Gübre İhtiyacının Tayin Yöntemleri 3 0 5
LÜ-TO-06 Toprak ve Su Kirliliği 2 2 5
LÜ-TO-31 Tuzlu ve Alkali Topraklar 3 0 5
LÜ-TO-35 Yeşil Islah (Fitoremediasyon) 3 0 5
LÜ-TO-13 Zemin mühendisliği Özelikleri ve Toprak İşleme Teknikleri 3 0 5
Toplam AKTS: 60

2020- 2021 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Ders İçerikleri T U AKTS
LÜ-FBE-04 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik 3 0 5
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
LÜ-FBE-02 Yüksek Lisans Semineri 0 2 5
Seçmeli 2020-2021 Bahar Dönemi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Açılacak Dersler() 45
LÜ-TO-14 Arazi Değerlendirme 3 0 5
LÜ-TO-02 Bitki Analiz Tekniği 3 0 5
LÜ-TO-10 Bitki Beslemede İyon Dengesi 3 0 5
LÜ-TO-16 Bitki Beslemede ve Toprak Verimliliğinde Son Gelişmeler 3 0 5
LÜ-TO-09 Bitkilerde Beslenme Bozuklukları 3 0 5
LÜ-TO-33 CBS Ortamında Toprak Özelliklerinin Belirlenmesi 3 0 5
LÜ-TO-20 İleri Gübre Deneme Tekniği 2 2 5
LÜ-TO-30 Katı ve Sıvı Atıkların Toprak Düzenleyicisi Olarak Kullanımı 3 0 5
LÜ-TO-11 Kırsal Havza Tasarımı ve Arazi Kullanım Planlaması 3 0 5
LÜ-TO-12 Kil Minerolojisi ve Mikromorfoloji 3 0 5
LÜ-TO-15 Modern Taksonomiye Göre Türkiye Toprakları 3 0 5
LÜ-TO-08 Organik Tarımda Gübreleme 3 0 5
LÜ-TO-04 Özel Gübreleme 3 0 5
LÜ-TO-39 Sorunlu Toprakların Islahı 3 0 5
LÜ-TO-36 Strüktür Verim İlişkileri 3 0 5
LÜ-TO-19 Sürdürülebilir Tarımda Gübre Yönetimi 3 0 5
LÜ-TO-38 Tarımda Uzaktan Algılama 3 0 5
LÜ-TO-17 Toprak Bitki Analizine Dayalı Gübreleme Prog. Hazır. 2 2 5
LÜ-TO-34 Toprak Ekolojisi 3 0 5
LÜ-TO-32 Toprak Fiziğinin Temel ilkeleri 3 0 5
LÜ-TO-37 Toprak Kalitesi 3 0 5
LÜ-TO-29 Topraklarda Fiziksel Analiz Metodları 3 0 5
LÜ-TO-07 Topraklarda Kireçleme Teknikleri 2 2 5
LÜ-TO-01 Toprakta Kimyasal Analiz Teknikleri 3 0 5
LÜ-TO-03 Toprak Verimliliği ve Gübre İhtiyacının Tayin Yöntemleri 3 0 5
LÜ-TO-06 Toprak ve Su Kirliliği 2 2 5
LÜ-TO-31 Tuzlu ve Alkali Topraklar 3 0 5
LÜ-TO-35 Yeşil Islah (Fitoremediasyon) 3 0 5
LÜ-TO-13 Zemin mühendisliği Özelikleri ve Toprak İşleme Teknikleri 3 0 5
Toplam AKTS: 65
Tez

2020 - 2021 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Ders İçerikleri T U AKTS
LÜ TEZ TEZ 0 0 20
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 30

2020- 2021 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Ders İçerikleri T U AKTS
LÜ TEZ Tez 0 0 20
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 30