Fen Bilimleri Enstitüsü

Doktora Tez Tamamlama Süreci

Sıra Aşamalar Linkler
1  Öğrenci; tezini ve tez çalışmasından üretilmiş yurtiçi/yurtdışında yayımlanabilecek bir makale taslağını (varsa yayımlanmış makale) danışmanına teslim eder.
2

Öğrenci ya da danışman bir adet spiral ciltli tezi enstitüye teslim eder.

Aynı zamanda danışman tezi ve ekindeki belgeleri Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitü Müdürlüğüne gönderir.

Enstitüye gönderilecek belgeler

3  Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan Jüri Görevlendirme Belgeleri ve Tez, jüri üyelerine danışman tarafından gönderilir.

Jüri üyelerine gönderilecek belgeler

  • Jüri görevlendirme yazıları ve ekleri
  • Tez
4 En geç 1 ay içinde "Tez Savunma Sınavı" olur.

Enstitüye gönderilecek belgeler

5  Tezin "Kabul" edilmesi durumunda en geç 1 ay içinde enstitüden alınacak kapakla ciltlenmiş tez, ekinde mezuniyet belgeleriyle beraber Enstitüye teslim edilir.

Gerekli Belgeler

6  Tezin "Reddedilmesi" durumunda öğrencinin ilişiği kesilir.  
7  Jüri tarafından tezi hakkında "Düzeltme" kararı verilen öğrenci; en geç 6 ay içinde düzeltmeleri yaparak tezi danışmanına teslim eder ve aynı jüri tarafından "Tez Savunma Sınavı" yapılır.

Enstitüye gönderilecek belgeler

8  Düzeltilmiş tezin "Kabul" edilmesi durumunda en geç 1 ay içinde enstitüden alınacak kapakla ciltlenmiş tez, ekinde mezuniyet belgeleriyle beraber Enstitüye teslim edilir.

Gerekli Belgeler

9  Düzeltilmiş tezin "Reddedilmesi" durumunda öğrencinin ilişiği kesilir.