2020-11-29

Doktora Yeterlik Sınavlarının Online Yapılması Hakkında 

Covid-19 salgınının devam etmesi göz önünde bulundurularak Doktora Yeterlik Sınavları, aşağıda sunulan bilgilendirme ve yönlendirme metnine uygun olarak, Enstitü denetiminde ve danışman öğretim üyesi sorumluluğunda gerçekleştirilerek, sınav tarihinden en az 10 gün önceden talep edilmesi durumda Enstitü online sınav-toplantı takvimine uygun bir tarihte, online (dijital ortamda) yapılabilecektir.

ONLİNE DOKTORA YETERLİK SINAVI

Yazılı ve sözlü sınav, Doktora Yeterlik Komitesi tarafından kurulan ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan "Doktora Yeterlik Sınav Jürisi" tarafından yapılır.

Sınavın organizasyonu, gerekli belgelerin ve formların hazırlanması ve Doktora Yeterlik Komitesine tesliminden yeterlik sınavına giren öğrencinin danışmanı sorumludur.

Öğrenci, danışman ve jüri üyeleri kamera ve mikrofonu olan geniş bant internet bağlantısına sahip bilgisayar kullanarak sınava katılabilirler. Sorun olması durumunda danışman ve öğrenci hariç diğer jüri üyeleri mobil cihazlardan katılabilirler.

YAZILI SINAV

1. Enstitü yönetim kurulunca onaylanan sınav tarihinden bir (1) gün önce dijital toplantı linkleri öğrenciye, danışmana ve jüri üyelerinin belirttiği e-posta adreslerine gönderilir.

2. Gönderilen toplantı linki hem yazılı hem de sözlü sınavın yapılmasında kullanılacaktır.

3. Danışman toplantıdan önce Sınav Jüri üyeleri ile iletişime geçerek yazılı sınav sorularını hazırlar.

4. Toplantı saatinde öğrenci, danışman ve jüri üyeleri toplantıya katılırlar. Bu oturumda yazılı sınav soruları öğrenci ile paylaşılır.

5. Öğrenci, jüri üyelerinin görebileceği şekilde beyaz bir kâğıda soru ve cevaplarını yazar. Sınav sorularının cevaplandığı bu oturumu enstitü yetkilisi kayıt altına alır. Sınav süresi en az 45 dakika, en faz|a 90 dakikadır.

6. Öğrencinin kamerasının da açık olduğu bu oturumu danışman ve jüri üyeleri online izleyebilir.

7 .Sınav bittiğinde öğrenci cevap kağıtlarını sırasıyla tarayarak ya da düzgün bir biçimde fotoğraflayarak danışmanına gönderir. Danışman da cevap kağıtlannı diğer jüri üyelerine gönderir.

8. Cevap kağıtları tüm jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek ortak bir puan belirlenir.

SÖZLÜ SINAV

9. Gönderilen toplantı linki kullanılarak öğrenci sözlü sınava alınır. Jüri üyelerinin sorularının cevaplanacağı bu oturumun süresi az 45 dakika en fazla 90 dakikadır.

10. Danışman öğrenciye sorulan soruları jüri üyelerinin imzasına sunmak için kayıt altına alır. Sınav bitiminde sınav sorularının yazıldığı belge jüri üyelerine gönderilerek her birinin imzası istenmelidir.

11. Sözlü sınav sonrasında öğrenci, sanal sınav ortamından çıkarılarak jüri üyeleri tarafından yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumu değerlendirilir. Öğrencinin "başarılı" kabul edilebilmesi için yeterlik sınavının her iki bölümünden de 100 üzerinden en az 75 puan alması gerekir.

12. Buna göre jüri üyeleri, öğrencinin yeterlik sınavı başarı durumunu “BAŞARILI ya da BAŞARISIZ” olarak değerlendirerek öğrenciyi sanal sınav ortamına tekrar almalı ve sınav sonucunu kendisine bildirmelidir.

SINAV SONRASI

13. Jüri Üyeleri tarafından, yazılı ve sözlü sınavlar sonrasında "sözlü sınavda sorulan sorular Belgesi" "Doktora Yeterlik Jürisi Kişisel Rapor Formu" ve '"Online Doktora yeterlik Sınavı Jüri Tutanağı" ıslak imzalı olarak imzaladıktan sonra taranarak ya da fotoğraflanarak danışmana iletilir.

14, Danışman, kendine ait evraklarla beraber jüri üyelerinin gönderdiği evrakları Yeterlilik Komitesi Başkanına iletir.

15, Yeterlik Komitesi Başkanı, Danışman tarafından gönderilen tüm belgeleri "Online Doktora Yeterlik Komitesi Tutanağı" ile Anabilim Dalı Başkanlığına teslim eder.

16, Anabilim Dalı Başkanlığı ise bu evrakları bir üst yazıyla en geç 5 iş günü içerisinde Enstitüye gönderir.